Šetnja kroz istoriju tradicionalnih muzičkih instrumenata
28. oktobra 2023.

Konkurs za korisnike usluge besplatne fizikalne terapije za osobe sa invaliditetom

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva raspisuje Konkurs za korisnike usluge besplatne fizikalne terapije za osobe sa invaliditetom u okviru projekta „Mens sana in corpore sano“. Ovaj projekat se realizuje u okviru programa „PRO – Lokalno upravaljanje za ljude i prirodu, koji zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji – UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske. Više o programu možete saznati na sajtu https://www.pro.org.rs/ .

Ko mogu biti korisnici usluge fizikalne terapije u okviru projekta „Mens sana in corpore sano“ ?

Podnosioci zahteva moraju ispunjavati sledeće uslove:

 • Da su deca, mladi, odrasle ili stare osobe sa invaliditetom sa posledicom cerebralne paralize, multiple skleroze ili mišićne distrofije;
 • Da se kreću samostalno, uz podršku druge osobe, štapa, štake ili hodalice;
 • Da nemaju nikakvih primanja ili da mesečna primanja ne prelaze 30.000 dinara;
 • Da specijalista fizikalne medicine i/ili fizioterapeut daju mišljenje o tome da je fizikalna terapija svrsishodna;
 • Da žive na teritoriji grada Smedereva.

Ukoliko više korisnika zadovoljava gore navedene kriterijume prednost će imati podnosioci zahteva koji zadovoljavaju sledeće korektivne mehanizme:

 • Da žive sami ili u nepotpunoj porodici;
 • Da imaju što niža primanja u odnosu na postavljenu skalu;
 • Da nemaju dodatak za negu i pomoć drugog lica ili da imaju samo osnovni dodatak za negu i pomoć drugog lica;
 • Vreme podnošenja zahtev – prednost će imati zahtev podnet ranije.

Za decu uzrasta do 15 godina neće se primenjivati navedeni kriterijumi (osim vrste invaliditeta uz dodatak da će pravo imati i deca koji su onkološki pacijenti) i oni će imati prioritet. 

Kako možete konkurisati?

Potrebno je da Društvu za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva dostavite sledeća dokumeta:

 • Fotokopija lične karte (za punoletne) ili Izvod iz matične knjige rođenih za maloletne korisnike;
 • Nalaz lekara (poželjno je fizijatra, neurologa) na kome je opisano stanje i vrsta invaliditeta;
 • Potvrda o primanjima – ček od penzije, potvrda o zaradi, za osobe bez primanja izjava da nema primanja po osnovu penzije ili rada;
 • Rešenje o ostvarenom pravu na dodatak za negu i pomoć drugog lica – ukoliko imate;
 • Rešenje o ostvarenom pravu na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica;
 • Popunjen zahtev koji možete preuzeti na LINKU  ili popuniti u prostorijama Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva kada donesete dokumentaciju;
 • Potpisanu Saglasnost o obradi ličnih podataka za potrebe korišćenja usluge (sastavni je deo Zahteva).

 

 

Gde je potrebno doneti dokumentaciju?

Dokumentaciju možete doneti u prostorije Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva u ulici Dine Mančića 1 u Smederevu radnim danima od 9 – 15 časova ili svu skeniranu dokumentaciju uz popunjen i potpisan zahtev i saglasnost za obradu podataka na e-mail  cdp@savezosi.org

Do kada možete konkurisati?

Konkurs će biti otvoren do 15. maja 2024. godine.

Izbor I grupe korisnika će se održati u poslednjoj nedelji novembra 2023. godine (razmatraće se zahtevi pristigli do 22. novembra).

Izbor II grupe korisnika će se održati u poslednjoj nedelji februara 2024. godine (razmatraće se zahtevi pristigli do 20. februara).

Izbor III grupe korisnika će se održati u poslednjoj nedelji maja 2024. godine (razmatraće se zahtevi pristigli do 15.maja).

Svaka grupa imaće 10 korisnika koji će biti raspoređeni da uslugu koriste tokom prva 3 meseca. Ukoliko podnosilac zahteva ne bude u prvoj grupi, a ispunjava kriterijume, njegov zahtev će biti ponovo razmatran u drugoj i/ili trećoj grupi i  nije potrebno da dostavlja nov zahtev.

Kako se odvija usluga?

Nakon što podnesete Zahtev, a ukoliko ispunjavate osnovne kriterijume, bićete pozvani na kontrolni pregled. Nakon toga Komisija će doneti odluku o uključivanju I grupe od 10 korisnika. Ukoliko neko od korisnika odustane, njegovo mesto će zauzeti naredni na listi. Sa pružaocem usluga potpisuje se ugovor o korišćenju usluge.

Usluga je besplatna, a fizikalnu terapiju ćete dobiti od iskusnog terapeuta koji će na osnovu Vašeg stanja proceniti potrebnu vrstu terapije i dinamiku. Terapije, u zavisnoti od vrste, traju od 20 minuta do sat vremena.

Uslugu ćete dobijati iskuljučivo u ordinaciji fizioterapeuta. Ukupan broj terapija je do 24.

Obaveza korisnika usluga?

Korisnici uslugu ne plaćaju. U obavezi su jedino da terapiju koriste  u vreme dogovoreno sa fizioterapeutom, da se pridržavaju uputstava fizioterapeuta, da na terapiju dolaze uredni i u opremi koja će olakšati posao fizioterapuetu i da dolazak do ordinacije organizuju sami. Pružalac usluge nema mogućnost da snosi troškove prevoza.

Želimo da podsetimo da osobe sa invaliditetom u svojim matičnim organizacijama mogu ostvariti beneficiran javni prevoz i tako umanjiti troškove transporta.