Za uspešnu školsku godinu
1. septembra 2015.
Šahovski turnir Smederevska jesen
4. septembra 2015.

Zaposleno 23 osoba sa invaliditetom

Gradski savez socijalno humanitarnih organizacija i njegove članice angažovale su 23 osobe sa invaliditetom i 6 osoba bez invaliditeta preko javnih radova koje je raspisala Nacionalona služba za zapošljavanje.
Osobe sa invaliditetom angažovane su u radu organizacija na administrativnim, kancelarijskim i kurirskim poslovima, dok su osobe bez invaliditeta angažovane kao personalni asistenti i domaćice/negovateljice za pomoć u kući. Usluge personalne asistencije i pomoći u kući pružaju osobama sa invaliditetom.
Ovim angažovanjem pružena je mogućnost osobama sa invaliditetom da steknu radno iskustvo i nauče da rade u kolektivu, kao i da steknu određenu finansijsku nezavisnost.
Javni radovi će trajati samo 3 meseca, što je po našem mišljenju jako mali period, jer su potrebe kako za zapošljavanjem, tako i za korišćenjem usluga velike.