37 godina postojanja GOGN Smederevo
4. februara 2019.
Konkurs za mentorine
6. februara 2019.

Zamena Parking karata za osobe sa invaliditetom

Podsećamo Vas da je potrebno izvršiti promenu Parking karata za osobe sa invaliditetom za 2019. godinu, jer važnost prošlogodišnjih ističe.

Za nove karte potrebna Vam je sledeća dokumentacija:

 • Ukoliko je vozilo u vlasništvu osobe sa invaliditetom
  • Parking karta za osobe sa invaliditetom za 2018. godinu
  • Fotokopija lične karte osobe sa invaliditetom
  • Fotokopija saobraćajne dozvole
  • Potvrda o utvrđenoj visini telesnog oštećenja ne starija od 6 meseci
  • 130,00 dinara za izradu nove karte
 • Ukoliko je vozilo u vlasništvu člana porodice koji živi na istoj adresi kao osoba sa invaliditetom
  • Sva dokumentacija koja je gore navedena i
  • Fotokopija lične karte vlasnika vozila