Novogodišnji paketići
6. januara 2016.
Informacije o izdavanju parking karata za osobe sa invaliditetom
16. marta 2016.

Zamena ličnih karata na kućnoj adresi

Zakonom o ličnoj karti propisano je da stare, „papirne“ lične karte važe do 31. decembra 2016. godine, što znači da do kraja godine moraju biti zamenjene biometrijskim ličnim kartama. I one lične karte na kojima piše da su „trajno“ izdate, takođe moraju biti zamenjene.

Za izdavanje biometrijskih ličnih karata potrebno je podneti dokumenta (staru ličnu kartu, Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu) i uverenja o plaćenim taksama. Sva dokumenta odnose se u Policijsku upravu u kojoj službenici uzimaju i biometrijske podatke o podnosicu zahteva – otisak prsta, fotografija i potpis.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, najveći broj građana koji koriste stare lične karte su stari građani i osobe sa invaliditetom koje se kreću invalidskim kolicima ili nisu u mogućnosti da se kreću uopšte. Problem je u tome što, zbog nepristupačnosti stanica ili usled teških bolesti ili višestrukih smetnji, one nisu u mogućnosti da lično podnesu zahtev u stanici Policijske uprave.

Imajući u vidu navedene činjenice u MUP-u su pronašli način da se problem reši.

– Ukoliko zbog starosti, invalidnosti ili bolesti građani nisu u mogućnosti da lično podnesu zahtev za izdavanje lične karte, neophodno je da neko od članova porodice o tome obavesti policijsku upravu ili stanicu nadležnu po mestu prebivališta ili boravišta te osobe – kažu u MUP. – Po prijemu ovog obaveštenja, ovlašćeni službenik MUP će doći na kućnu adresu, u zdravstvenu ili drugu ustanovu u kojoj građanin boravi. Od njega će primiti zahtev za izdavanje nove lične karte i, istovremeno, uzeti neophodne biometrijske podatke. To je uobičajena praksa u slučaju starih, nepokretnih ili teško obolelih građana. Nadležni službenik će, takođe, njima odneti ličnu kartu kada bude gotova.

Stariji građani ili osobe sa invaliditetom koje se kreću i koje mogu doći lično u stanicu Policijske uprave, mogu zakazati termine preko portala e – uprave čime se izbegava čekanje na šalterima. Umesto njih, termine mogu zakazati članovi njihove porodice.

Građani stariji od 65 godina mogu dobiti trajnu ličnu kartu ukoliko podnesu zahtev.

Izvor: Večernje novosti