Novi vizuelni identitet GOGN Smederevo
23. septembra 2023.
Ljubav u doba narcizma
28. septembra 2023.

Medjunarodna nedelja gluvih osoba

Međunarodna nedelja gluvih osoba obeležava se svake poslednje nedelje u septembru. Ove godine obeležavala se od 18 – 24. septembra, a u sklope ove nedelje, tačnije 23.septembra,  obeležava se i Međunarodni dan znakovnog jezika.

Ovo je jedinstvena prilika da se ukaže na položaj gluvih i nagluvih osoba, probleme na koje nailaze u svakodnevnom životu, kao i da se promoviše znakovni  jezik koji im omogućava ravnopravnost u komunikaciji.

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Smederevo ove godine, na zahtev članova, organizovala je svečanost za one najaktivnije pri čemu su podeljene zahvalnice i plakete najaktivnijim i najuspešnijim članovima.

Položaj guvih osoba značajno je unapređen u Smederevu i ogleda se u visokom procentu zapošljavanja članova, kao i u činjenici da Grad Smederevo kontinuirano finansira rad Prevodilačkog servisa za znakovni jezik. Naši članovi znaju da se trudimo da stalno obezbeđujemo veći nivo beneficija i prava na lokalnom nivou, kao i da kroz saradnju sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije damo određeni doprinos poboljšanju položaja gluvih osoba u Srbiji i položaja prevodilaca i tumača za znakovni jezik.

Svečanost koju smo upriličili, iskoristili smo da članovima damo i uputstva za proces za novu procenu telesnog oštećenja.