Edukacije, obuke i psihoterapije
18. decembra 2018.
Izložba „Ne secimo jelke, već ih crtajmo i bojimo“
21. decembra 2018.

Usluge socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u Smederevu

Tokom 2018. godine iz budžeta grada Smedereva finasirane su usluge socijalne zaštite namenjene osobama sa invaliditetom.
Usluga Personalna asistencija za osobe sa invaliditetom pružana je od 15.4. – 31.12.2018. godine, a pružalac usluge je Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva. Uslugu je koristilo 14 osoba sa invaliditetom. Usluga je namenjena punoletnim osobama sa invaliditetom koje imaju očuvane sposobnosti za donošenje odluka, koje su aktivne i korisnici su Uvećanog dodatka za negu i pomoć drugog lica shodno Zakonu o socijalnoj zaštiti.

Usluga Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom namenjena je osobama sa invaliditetom koje su korisnici dodatka za negu i pomoć drugog lica ili uvećanog dodatka za negu i pomoć drugog lica i čija je porodična podrška nedovoljna ili ne postoji. Usluga je finansirana za 12 korisnika, a zaposlene su 3 domaćice/negovateljice. U periodu od jula do kraja decembra pružalac usluge je iz svojih sredstava finansirao uslugu za još 1 korisnicu. 12 korisnika uslugu će koristiti do 28.02.2019. godine.

Prevodilački servis za znakovni jezik je usluga namenjena gluvim i nagluvim osobama koje koriste znakovni jezik. Usluga je besplatna za sve članove organizacije kojih ima 170. U okviru usluge zaposlen je 1 prevodilac za znakovno jezik, a po potrebi organizacija angažuje još jednog za prevođenje tribina, manifestacija, edukacije i sl. Uslugu pruža Gradska organizacija gluvih i nagluvih Smederevo.
Lični pratilac deteta je usluga koja je namenjena deci sa invaliditetom koja idu u vrtić ili školu. Uslugu pruža organizacija Dečije srce iz Beograda.