8. mart – Međunarodni dan žena
9. marta 2014.
Veštine komunikacije i pregovaranja
19. marta 2014.

Udruženje za pomoć MNRO obeležilo 8. mart

Povodom 8. marta deca, omladina i odrasli članovi Udruženja za pomoć MNRO Smederevo pripremili su prigodan program sa svojim vaspitačima koji su predstavili u utorak 11. marta 2014. god sa početkom u 17:00 časova u prostoru u ulici Kralja Petra broj 27.
Programska aktivnost Udruženja realizuje se i se putem radionica raspoređene u popodnevnim časovima pet dana u nedelji .Kako sa decom , omladinom i odraslim MNR, takođe i njihovim roditeljim rade stručnjaci ( defektolozi, psiholozi , vaspitači).

IMG_3831
IMG_3852

Činjenica da Udruženje postoji 28 godina. tokom svih ovih godina rada veoma uspešno i obavlja svoju misiju, a to je pre svega briga i podrška jednoj uslovno rečeno marginalnoj društvenoj grupi ljudi kako bi i njihov život bio kvalitetan.