Međunarodna konferencija EAMDA (European Alliance of Neuromuscular Disorders Associations)
27. septembra 2015.
Republičke sportske igre paraplegičara i kvadriplegičara Srbije
30. septembra 2015.

Svet projekata i njihova uloga u životu OCD

Predstavnici Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva i Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo učestvovali su na seminaru „Svet projekata i njihova uloga u životu organizacija civilnog društva“. Seminar je održan 28. i 29.09.2015. u Jagodini u organizaciji Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije i Balkanske nezavisne mreže organizacija osoba sa invaliditetom. Kroz svu dokumentaciju i faze u izradi projekata učesnike je vodio Endre Balaša.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa svim važnim dokumentima koje bi organizacije trebalo da poseduju pre nego što počnu sa pisanjem predloga projekta. Većim delom su se obrasci odnosili na konkurse stranih donatora, što je bilo posebno značajano, jer je konkursna dokumentacija za projekte resornog Ministarstva bila dobro poznata većini učesnika.
Posebno značajna tema bila je održivost projekta kojom se do sada mali broj radionica bavio. Sve faze izrade projekata, matrice i analize problema svi učesnici su i praktično provežbali.

PicsArt_10-02-02.08.59