Kreativne radionice
1. decembra 2020.
Međunarodni dan žena
9. marta 2021.

Stvaralaštvo koje menja život

„Biti osoba sa invaliditetom nije lako, oni ne mogu da se školuju, rade, ne mogu sami ništa da urade, stalno im je potrebna pomoć jer imaju posebne potrebe.“ Ovakve stavove često možemo čuti od osoba koje nemaju dodira sa osobama sa invaliditetom i nemaju dovoljno znanja o stvarnim problemima koje ove osobe i njihove porodice imaju. Njihov život nije lak jer je teško susretati se sa brojnim preprekama u životnoj sredini, predrasudama i nedostakom adekvatnih servisa podrške koji bi trebalo da im omoguće ravnopravan život i veću uključenost u svim oblastima društvenog života.
Da bi lakše ostvarile prava, razmenile iskustva, ukazale na brojne probleme i otklonile sve pogrešne stavove, osobe sa invaliditetom su se uglavnom organizovale i formirale udruženja prema vrsti invaliditeta koje imaju. Gradskih savez socijalno humanitarnih organizacija Smederevo je osnovan u junu 1994. godine kako bi ujedinio sve organizacije i zastupao zajedničke interese svih osoba sa invaliditetom koje žive na teritoriji grada Smedereva, a kojih ima oko 10 000. Osnivač je bila Skupština opštine Smederevo, a od 2010. godine registrovan je kao udruženje građana. Okuplja 14 organizacija osoba sa invaliditetom, među kojima su i one koje pružaju usluge socijalne zaštite. Savez je primer koliko zajedničko delovanje organizacija može uticati na to da se život osoba sa invaliditetom promeni uz punu podršku Grada Smedereva koji samo za programske aktivnosti organizacija izdvaja 14.000.000 dinara.
„Istražujući oblasti u kojima osobe sa invaliditetom nisu dovoljno aktivno uključene, došli smo do saznanja da je umetnost jedna od njih. Polazeći od ideje da umetničko stvaralaštvo predstavlja način da se prenesu emocije, stimulišu čula, podstakne razmišljanje, a u grupnim aktivnostima ostvari povezanost i osećaj pripadnosti, odlučili smo se da sa Gradom Smederevom kao nosiocem projekta i partnerom u realizaciji svih naših aktivnosti, pokušamo da realizujemo projekat „Bez alata nema ni zanata“. Projekat je finansiran u okviru programa SwissPro koji finansira Vlada Švajcarske. Naš cilj je bio da se osobe sa različitim oblicima invaliditeta kroz kreativne radionice obuče kako da stvaraju svoja mala umetnička dela koja bi mogli da plasiraju na tržište samostalno ili u okviru socijalnog preduzeća ukoliko bismo uz podršku Grada Smedereva pronašli adekvatan prostor. Kroz stalno prisustvo u medijima i na društvenim mrežama, kao i putem izložbi mi promovišemo stvaralaštvo osoba sa invaliditetom i uklanjamo predrasude ukazujući na to da uz adekvatnu obuku i podršku oni mogu sami da izrađuju predmete i zarađuju, odnosno da obezbede finansijsku stabilnost i sebi i svojoj porodici.“ – istakla je Ivana Gvozdenović, sekretar Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija.
U malom prostoru u kom ovi umetnici stvaraju vlada vedra i radna atmosfera, oseća se duh zajedništva, jedni drugima pomažu, međusobno se podržavaju i uživaju u kreativnom radu, a sve se odvija pod budnim okom kako je oni nazivaju „učiteljice“ Jelene Bošković koja uspeva da ih inspiriše i motiviše da svoje umeće usavršavaju.
„Kreativne radionice mi mnogo znače jer se družim sa kreativnim i pozitivnim ljudima, učimo nešto novo i lepo što nas ispunjava. Odlično su oruđe u borbi prptiv depresije. Osećam ushićenost svaki put kada stvaram nešto novo“, kazala je Dušanka Vukelić.
„Ovde se vidi naša želja da budemo aktivni i korisni članovi društva i da izvučemo što više osoba sa invaliditetom iz kuće. Mi, zahvaljujući učiteljici Jeleni i svim članovima tima koji su omogućili da se radionice realizuju, stvaramo magiju, veru u svoje sposobnosti, družimo se sa osobama koji imaju druge oblike invaliditeta. Učimo se i da se borimo sami sa sobom i uspevamo da uradimo nešto što nismo ni sanjali da možemo. Vera koju naša udruženja i posebno naš Savez ima u nas, mnogo nam znači i motiviše da spajamo ono što smo mislili da je nespojivo.“ – rekla je Dragana Šulkić.
„Ovde ne moram da objašnjavam kako se osećam, svi se savršeno razumemo, mi smo jedna duša. Svi smo složni, solidarni, radujemo se kada učimo nove tehnike i presrećni smo kada shvatimo da sve što smo mislili da ne možemo, zapravo možemo zahvaljujući podršci koju pružamo jedni drugima. Ove radionice su naša psihoterapija jer na njima jačamo samopouzdanje koje nam je bilo narušeno usled toga što nas zajednica ne doživljava kao jednako vredne i sposobne. Da bi sav naš trud bio vidljiv onima koji misle da su osobe sa invaliditetom samo teret, neophodna nam je podrška zajednice.“ – Danijela Pejov, predsednica MS Platforme Smederevo i osoba obolela od MS-a, organizator i učesnik mnogih humanitarnih bazara.
„Radionice koje su osmišljene tako da se mi, osobe sa invaliditetom, osposobimo za umetničko i kreativno stvaralaštvo su nešto najbolje što mi se desilo. Imamo najboljeg predavača koji za nas ima puno ljubavi i strpljenja i uvek nas sa osmehom uči novim tehnikama. Naša ekipa je pozitivna, svako od nas je kreativan na svoj način i ima želju da pomogne drugom. Nadamo se da će nam Grad Smederevo omogućiti da dobijemo veći prostor u kome ćemo moći da stvaramo i izlažemo naše radove i pokažemo koliko smo mi sposobni i kreativni i koliko nam sve ovo znači.“ – Jelena Pantović, reprezentativka Srbije u streljaštvu za osobe sa invaliditetom i mama preslatke Dunje koja je takođe učesnica.
Tokom 6 meseci učesnici radionica, među kojima nisu bile samo osobe sa invaliditetom, već i članovi njihovih porodica, naučili su da slikaju, pletu, tkaju, prave dekupaž predmete, nakit, magnete, ručno oslikavaju torbe, šolje, čaše i druge predmete. Pored svega što su naučili i što su njihove vredne ruke i kreativni umovi stvorili, osećaj pripadnosti, zajedništva, solidarnosti , samopouzdanje koje su povratili i njihova vedra lica pokazuju koliko umetnost i stvaralaštvo menjaju život.