Školski pribor
1. septembra 2018.
Srebrni Despoti
17. septembra 2018.

Stavovi Smederevaca o osobama sa invaliditetom

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva vršio je ispitivanje stavova naših sugrađana o osobama sa invaliditetom. Anketiranje je sprovedeno povom obeležavanja Smederevske jeseni na Trgu Republike 7. septembra 2018. godine. U anketiranju je učestvovalo 76 Smederevaca.
Cilj anketiranja je bio da utvrdimo stavove i razmišljanja naših surađana, kako bi se u narednoj godini isplanirale aktivnosti u skladu sa poljima koji su „problematični“.
Ispostavilo se da 83% anketiranih u svom okruženju ima osobu sa invaliditetom, ali 57% anketiranih među osobama sa invaliditetom ima prijatelje. 94% ispitanih smatra da osobe sa invaliditetom nisu uključene u društvene aktivnosti, a 68% da naš grad nije dovoljno pristupačan. 100% ispitanika izjasnilo se da su osobe sa invaliditetom sposobne za rad i da treba da rade poslove u skladu sa svojim mogućnostima, a 83% njih da učenici sa invaliditetom treba da pohađaju školu u redovnim odeljenjima.

Čak 90% njih je istaklo da nisu upućeni u rad organizacija osoba sa invaliditetom, kao i da sam rad organizacija nije u dovoljnoj meri zastupljen u lokalnim medijima.
Na osnovu ove ankete zaključili smo da su građani Smedereva senzibilisani i da imaju razvijenu svest o osobama sa invaliditetom, ali da nisu u dovoljnoj meri svesni značenja termina „pristupačnost“ što je kreiralo nove ideje za aktivnosti u budućnosti.
Anketa je pokazala da organizacije moraju mnogo više raditi na promociji svog rada.