Izložba radova povodom 3. decembra
3. decembra 2018.
Edukacije, obuke i psihoterapije
18. decembra 2018.

Socijalna inkluzija

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva sprovodi različite aktivnosti, a u 2018. godini prioritet su postale aktivnosti koje za cilj imaju veću socijalnu inkluziju zbog čega smo se trudili da organizujemo različite ulične akcije kako bi naši članovi bili što vidljiviji.

Jednom kvartalno umesto boravka u Klubu Društva za CDP Smederevo sa onim najredovnijim članovima koji učestvuju u svim aktivnostima i radionicama organizujemo posetu kafićima i restoranima u gradu kako bi osetili da su i oni deo naše zajednice, a i da osobe bez invaliditeta shvate da postoje sugrađani sa cerebralnom i dečijom paralizom za koje uglavnom važe predrasude da imaju višestruki invaliditet. Naša želja je da pokažemo da se oni ponašaju isto kao i sve druge osobe, ali nam je želja i da naše članove obradujemo, jer nemaju priliku da često budu gosti lokalnih kafića i restorana zbog veoma lošeg materijalnog položaja.

Tokom 2019. godine nastojaćemo da ovu vrstu aktivnosti učinimo češćom kako bismo što više sprovodili socijalnu inkluziju na delu.