Prezaštićenost dece i OSI u porodici
29. septembra 2022.
Dan CDP
6. oktobra 2022.

Slikarske radionice

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva tokom čitave godine realizuje radno – okupacione i savetodavne radionice.

U okviru radno – okupacionih radionica sprovodi se SLIKARSKA RADIONICA koja ima za cilj podsticanje kreativnog razmišljanja, stvaralačkih sposobnosti, razvoj fine motorike i opuštanje.

Sve slike nastale na radionicama prodaju se na prodajnim izložbama a sav prilog namenjen je lečenju naše članice Marije Milutinov.

Aktivnost se održava u sklopu programskih aktivnosti finansiranih od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Grada Smedereva.