3. kolo Lige OSI Srbije u gađanju standardnom puškom i vazdušnim pištoljem
11. aprila 2014.
Skupština gradske organizacije Saveza slepih Srbije Smederevo
16. aprila 2014.

Skupština Gradske organizacije Saveza slepih Srbije

Sanacija krova prioritetan zadatak

Nakon uspešne sednice Zbora članova, koja je održana 15. aprila, u sredu 7. maja ove godine održana je redovna sednica Skupštine Gradske organizacije Saveza slepih Srbije – Smederevo. Na sednici su razmotreni i usvojeni izveštaj o radu i finansijski izveštaj sa izveštajem Nadzornog odbora za prošlu kao i program rada i finansijski plan za ovu godinu. Sednici Skupštine prisustvovao je Milan Stošić, predsednik Saveza slepih Srbije kao i predstavnici Crvenog krsta Smederevo, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i drugih organizacija, ustanova i institucija sa kojima sarađuje ova organizacija. Uprkos teškoj finansijskoj situaciji, Organizacija je uspela da ostvari mnogobrojne akcije. Protokol o saradnji sa Organizacijom slijepih za Bar i Ulcinj potpisan je prošle godine sa željom da se – realizacijom zajedničkih projekata, učešćem na edukativnim skupovima, razmenom iskustava i informacija – poboljša položaj slepih i slabovidih osoba Smedereva i Bara. Prošle godine je u saradnji sa Opštom bolnicom, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Domom zdravlja zaposleno ili radno angažovano petoro slepih i slabovidih osoba na određeno vreme. Kroz projekat javnog rada „Pružimo im šansu u svetu rada“, u Gradskoj organizaciji Saveza slepih Srbije – Smederevo zaposlene su tri slabovide osobe na poslovima telefoniste, kurira i administrativnog radnika. Nataša Filipović je od jula prošle godine bila na stručnoj praksi na telefonskoj centrali u Opštoj bolnici, a Mara Ožegović, apsolvent Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju od 1. novembra prošle godine je radila volonterski na Odeljenju fizijatrije Opšte bolnice u Smederevu. Ivica Marković je već nekoliko godina zaposlen na telefonskoj centrali u smederevskom domu zdravlja na određeno vreme i organizacija ulaže velike napore da on zasnuje radni odnos na neodređeno vreme. Prošle godine je organizovan jednodnevni izlet za članove, a organizovan je i susret mladih i krstarenje brodom. Miloš Pržić, student master studija na Univerzitetu u Trstu osvojio je prošle godine specijalno priznanje Saveza slepih Srbije za uspešan rad i postignute rezultate. Povodom Svetskog dana vida i Međunarodnog dana belog štapa, organizovana je tribina na temu „Očuvanje i prevencija vida“. U prisustvu brojnih prijatelja i donatora, danom otvorenih vrata obeležena je krsna slava organizacije Sveti Luka 31. oktobra. Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom i 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, organizovana je tribina na temu „Pravni aspekti unapređivanja i zaštite ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Uspešno su organizovani i drugi edukativni, kulturni i sportski sadržaji. Krupni rezultati postignuti su zahvaljujući podršci i saradnji lokalne samouprave, Saveza slepih Srbije, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, drugih organizacija, preduzeća, ustanova i udruženja kao i medija. Ovogodišnjim programom rada predviđene su mnogobrojne aktivnosti kako bi se na najbolji način zadovoljile različite potrebe članova. Osnovni cilj je da se unapredi kvalitet života slepih i slabovidih građana na smederevskom području. Jelena Stojanović, predsednik Gradske organizacije Saveza slepih Srbije – Smederevo rekla je da je potrebno da se što hitnije uradi rekonstrukcija krovne konstrukcije koja je propala. Prema proceni Direkcije za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište, za ovu investiciju potrebno je uložiti 760.000 dinara. Ona je rekla da organizacija ima