[vc_row][vc_column][vc_column_text]

SERVISI PODRŠKE

Servisi podrške za osobe sa invaliditetom podrazumevaju usluge koje doprinose potpunom uključivanju osoba sa invaliditetom u život zajednice kojoj pripradaju. Imaju za cilj da poboljšaju, održe i/ili unapred kvalitet života osoba sa invaliditetom i spreče njihovo institucionalno zbrinjavanje.


SERVIS PERSONALNIH ASISTENATA

Servis-personalnih-asistenataSvrha usluge personalne asistencije je pružanje odgovarajuće individualne praktične podrške koja je korisniku neophodna za zadovoljavanje ličnih potreba i uključivanje u obrazovne, radne i društvene aktivnosti u zajednici, radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.
Ovaj servis predstavlja jedan od ključnih elemenata za ostvarivanje samostalnog života osoba sa invaliditetom jer ima za cilj da im omogući pravo na izbor i odluku o tome na koji način i u kojim uslovima će živeti, kao i da im omogući da budu uključeni i da doprinesu zajednici u kojoj žive.
Personalni (lični) asistent je osoba koja asistira korisniku u zadovoljenju potreba i radi samo za jednog korisnika.
Korisnik u ovom servisu ima trostruku ulogu. On je poslodavac jer vrši odabir svog perosnalnog asistenta, među onima koji su uspešno položili obuku za obavljanje ovog posla, menadžer jer određuje vreme i mesto pružanja usluge, kao i kontrolu nad kvalitetom pruženih usluga, i trener jer obučava svog asistenta kako da mu usluge pruži na najbolji mogući način.
Korisnici usluge mogu biti samo osobe se invaliditetom koje ispunjavaju sledeće kriterijume:

 • da su punoletne osobe i da su ostvarile pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć
 • da imaju sposobnost samostalnog donošenja odluka (osobe očuvanih intelektualnih sposobnosti)
 • da su aktivne u smislu da su zaposlene ili angažovane i aktivno uključene u rad različitih udruženja, sportskih društava, političkih partija i drugih oblika društvenog angažmana ili uključene u obrazovni program.
Aktivnosti usluge personalne asistencije
 1. Pomoć u održavanju lične higijene i zadovoljavanju osnovnih ličnih potreba (pomoć pri oblačenju i svlačenju, obavljanju fizioloških potreba, kupanju, pranju kose, itd.);
 2. Pomoć u održavanju higijene stana, obavljanju svakodnevnih aktivnosti i zadovoljavanju osnovnih životnih potreba; (obezbeđivanju ishrane, nabavku namirnica, spremanje obroka, hranjenje, održavanju čistoće prostorija i itd.);
 3. Podizanje, premeštanje (transfer) i pomoć pri kretanju unutar i izvan korisnikove kuće, radnog mesta i mesta gde se odvijaju društvene i obrazovne aktivnosti, pomoć u korišćenju prevoza;
 4. Pomoć u korišćenju terapeutskih i zdravstvenih usluga i korišćenju i održavanju pomagala;
 5. Pomoć pri komunikaciji, socijalnim kontaktima i zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih, i drugih potreba;
 6. Pomoć pri obavljanju različitih radnih, obrazovnih i društvenih aktivnosti.

Uslugu od 2005. godine pruža Centar za samostalan život osoba sa invaliditetom Smedereva.[/vc_column_text][vc_column_text]

POMOĆ U KUĆI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Pomoc-u-kuci-za-osiSvrha pomoći u kući je pružanje podrške korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba, kako bi se unapredio ili održao kvalitet života.
Usluge pomoći u kući dostupne su deci, odraslim i starijima osobama sa invaliditetom koje nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora, pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa.
Usluge pružaju domaćice – negovateljice po principu 1 domaćica 2-4 korisnika jer se takav sistem pružanja ove usluge u dosadašnjem našem iskustvu pokazao kao najkvalitetniji.

Aktivnosti usluge pomoć u kući

Aktivnosti usluge pomoć u kući usmerene su ka održanju i unapređenju kvaliteta života korisnika.
Realizacijom aktivnosti usluge pomoć u kući obezbeđuje se odgovarajuća nega i pomoć koja, u skladu sa procenom potreba korisnika, može obuhvatati:

 1. Pomoć u obezbeđivanju ishrane, koja uključuje po potrebi: nabavku namirnica, obezbeđivanje gotovih obroka, priprema lakih obroka, priprema osvežavajućih napitaka, pomoć pri hranjenju;
 2. Pomoć u održavanju lične higijene i higijene stana, uključujući po potrebi: pomoć pri oblačenju i svlačenju, obavljanju fizioloških potreba, umivanju, kupanju, pranju kose, češljanju, brijanju, sečenju noktiju, pranju i održavanju posteljine, odeće i obuće, održavanju čistoće prostorija, sudova i uređaja u domaćinstvu;
 3. Pomoć u zagrevanju prostorija, uključujući po potrebi: loženje vatre, čišćenje peći, pomoć u nabavci ogreva;
 4. Pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih, i drugih potreba, uključujući: pomoć pri kretanju unutar i van kuće, nabavku novina i knjiga, iniciranje socijalnih kontakta i uključivanje korisnika u prigodne kulturne aktivnosti u jedinici lokalne samouprave, staranje o plaćanju računa za električnu energiju, telefon, komunalije i sl;
 5. Posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga, uključujući po potrebi: posredovanje u popravci vodovodnih, električnih i drugih instalacija, stolarije, uređaja za domaćinstvo, krečenje stana i druge usluge;
 6. Nabavku i nadgledanje uzimanja lekova i primenu saveta propisanih od strane kvalifikovanih medicinskih stručnjaka i odvođenje na lekarske preglede;
 7. Saniranje i negu manjih povreda;
 8. Kontrolu vitalnih funkcija (krvni pritisak, telesna temperatura, nivo šećera u krvi, unošenje i izbacivanje tečnosti i sl.);
 9. Programske aktivnosti ličnog pratioca deteta, u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Pružalac usluge od 2010. godine je Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva.[/vc_column_text][vc_column_text]

PREVODILAČKI SERVIS ZA ZNAKOVNI JEZIK

prevodilacki-servis-logoSlužba prevodilaca znakovnog jezika namenjena je gluvim i nagluvim osobama, koje usled barijera u verbalnoj komunikaciji ne mogu da komuniciraju bez pomoći osobe koja poznaje znakovni jezik. Njima su neophodne usluge prevodioca za znakovni jezik u rešavanju svakodnevnih problema i ostvarivanju prava koja imaju. Cilj postojanja Prevodilačkog servisa je da se gluvim i nagluvim osobama omogući ravnopravnost u komunikaciji i informisanju.
Prevodilac znakovnog jezika je osoba koja prenosi poruku gluve osobe čujućoj i obrnuto.
Osobe oštećenog sluha mogu besplatno koristiti usluge prevođenja u sledećim situacijama: u zdravstvu, pravosuđu, policiji, institucijama lokalne samouprave, za potrebe podrške samostalnom životu (odlazak u banku, odlazak na roditeljski sastanak…) i kod sastavljanja i prevođenja pisama, podnesaka (molbi, žalbi, dopisa…), telefonskih razgovora i slično u prostorijama Organizacije.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=“stretch_row_content_no_spaces“ equal_height=“yes“][vc_column css=“.vc_custom_1515049609531{margin-bottom: -35px !important;}“]

[/vc_column][/vc_row]