Personalna asistencija za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva
24. februara 2017.
Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom
15. marta 2017.

Servis personalnih asistenata

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva od 01. marta – 31. maja pružaće uslugu Servis personalnih asistenata. Sredstva za uslugu obezbeđena su iz namenskih transfera za usuge socijalne zaštite koje je Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Republike Srbije uplatilo Gradskoj upravi Smederevo.

U toku 3 meseca, uslugu će koristiti 9 korisnika, među kojima je 7 osoba sa telesnim invaliditetom i 2 slepe osobe. Personalni asistenti angažovani su Ugovorom o delu i svi imaju sertifikate da su prisustvovali akreditovan programu obuke.
Očekujemo da će se obezbediti kontinuirano finansiranje ove usluge do kraja 2017. godine, kao i u narednim godinama, jer je ova usluga neophodna kako bi osobe sa invaliditetom mogle samostalno da žive, rade i učestvuju u svim aktivnostima u skladu sa interesovanjima koje imaju.