Prednovogodišnje okupljanje
25. decembra 2017.
Novogodišnji paketići
1. januara 2018.

Servis personalnih asistenata

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva od 01. avgusta – 31. decembra pružao je uslugu Servis personalnih asistenata za osobe sa invaliditetom. Sredstva za uslugu obezbeđena su iz namenskih transfera za usuge socijalne zaštite koje je Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Republike Srbije uplatilo Gradskoj upravi Smederevo.

U toku 5 meseci, uslugu će koristiti 10 korisnika, među kojima je 9 osoba sa telesnim invaliditetom i 1 slepa osoba. Personalni asistenti bili su angažovani Ugovorom o radu na određeno vreme i svi imaju sertifikate da su prisustvovali akreditovan programu obuke.

Prema istraživanju koje je vođeno, korisinici su uslugu najviše koristili u zadovoljavanju bazičnih potreba i to u oblasti kretanja, ustajanja, oblačenja i korišćenja prevoza, a potom u zadovoljavanju socijalnih potreba i to najviše za obavljanje radnih obaveza.