Fudbaleri Sportskog udruženja gluvih i nagluvih „Despoti“ osvojili III mesto
29. septembra 2014.
„Despoti“ II na Državnom prvenstvu gluvih i nagluvih u streljaštvu
26. oktobra 2014.

Savetovanje za slepe i slabovide osobe

U hotelu „Zvezda“ u Vrnjačkoj Banji, Savez slepih Srbije je od 26.-28. Septembra tekuće godine organizovao dvodnevno savetovanje sa predstavnicima organizacija i ustanova za slepe u Srbiji. Predstavnici iz 39 od 45 područnih organizacija Saveza okupili su se da razmatraju teme koje su u ovom trenutku od važnosti za populaciju slepih i slabovidih osoba u našoj državi.
Savetovanje je otvorio i prisutne pozdravio predsednik Saveza slepih Srbije Milan Stošić. Posebno je pozdravio delegacije Saveza slijepih Crne Gore i Saveza slepih Makedonije, koje su činili Veselin Joketić i Žarko Selkovski sa asistentima, i naglasio da njihovo prisustvo zapravo odražava dobru saradnju koju naš savez ima sa savezima slepih iz bivših država.
Branka Brkić, sekretar Saveza govorila je o planu prioritetnih aktivnosti i zadataka saveza za 2015.godinu, istakavši da je plan otvoren i da predstavnici organizacija treba da se uključe u njegovo kreiranje kako bi u godini koja sledi imali više raznovrsnih aktivnosti. U diskusiji je izneto više predloga aktivnosti koje treba uneti u plan, a predstavnici organizacija su pozvani da iste dostave u pisanoj formi. Prema mišljenju nekih, u sledećoj godini treba organizovati više treninga i edukacija nezaposlenih, pa treninge za pisanje projekata, kampove za mlade…
O komentaru nacrta statuta Saveza slepih Srbije, govorio je magistar prava Nenad Radenković. On je najviše komentarisao novine koje bi trebalo da sadrži statut, i pozvao učesnike skupa da svojim sugestijama, i predlozima doprinesu izradi statuta. Prisutni su komentarisali nacrt statuta, neki su izneli i konkretne predloge. U organizacijama će biti održane javne rasprave na temu izrade novog statuta saveza, a po dobijanju predloga sa terena biće urađena konačna verzija teksta statuta koji bi trebalo da razmatra i usvoji s kupština na prvoj sledećoj sednici.
U popodnevnom delu skupa, Dragana Rajić, trener za edukaciju u izradi projekata iz Novog Sada, održala je kraću edukaciju na temu edukacija za pisanje projekata ka domaćim i međunarodnim donatorima. Prisutni su pokazali veliko interesovanje za pomenutu temu, aktivno su učestvovali u radu i postavljali brojna pitanja. Iz ovoga proizilazi i zaključak da bi rukovodstvo saveza za narednu godinu trebalo da razmatra mogućnost održavanja višednevnog skupa na temu izrada i pisanje projekata, kako bi zaposleni u organizacijama mogli da se edukuju i u većoj meri koriste domaće i međunarodne fondove kao nove vidove finansiranja.

DSCN4116

Drugog dana skupa, Tatjana Stojanović, radnik stručne službe saveza, pročitala je izlaganje Dragiše Drobnjaka na temu „Zajednički rad na prikupljanju i obradi podataka za članove saveza“.Iako je izlagač nastojao da iscrpno približi ovu temu, Kako se ovde radi o bazi podataka o osobama sa invaliditetom koju resorno ministarstvo radi u saradnji sa organizacijama osoba sa invaliditetom, izraženo je žaljenje što predstavnici ministarstva ne prisustvuju skupu, jer bi im se moglo postaviti dosta konkretnih pitanja. Služba saveza je zapisala sva pitanja i primedbe koje su se čule u diskusiji. Sve sugestije će biti prosleđene Ministarstvu za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, a predstavnici organizacija će elektronskom poštom dobiti odgovore na pitanja.
Nakon toga Milan Stošić i Branka Brkić upoznali su prisutne sa aktivnostima koje će savez u saradnji sa organizacijama realizovati do kraja kalendarske godine. Pored tribina koje će biti održane na različite teme, polovinom oktobra će u Pirotu biti održana centralna manifestacija povodom Svetskog dana belog štapa, u novembru Kruševljani će biti domaćini 23. Muzičkog festivala slepih i slabovidih umetnika Srbije, a u decembru će sajmom stvaralaštva osoba sa invaliditetom biti obeležen 03.decembar međunarodni dan ovih osoba.
Na kraju treba istaći i to da je opšti utisak prisutnih da je skup dobro organizovan i održan u radnoj i konstruktivnoj atmosferi.