Smart Alarm Shaker za smanjenje prepreka
29. jula 2018.
Škola plivanja
22. avgusta 2018.

Sanacija rampe

Pritupna rampa na prostorijama Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo je sanirana u toku 2018. godine čime je poboljšan prilaz korisnicima invalidskih kolica i onima koje se otežano kreću. Izrdanjom stepenika sa druge strane ona je postala bezbednija za sve članove i građane koji se njom kreću.

Zahvaljujemo se Jovanu Gvozdenoviću koji je volonterski izodio radove na sanaciji rampe i Rotary klubu Smederevo koji je obezbedio donaciju u vidu rukohvata na samoj rampi, ali i rešetki na kuhinjskom prozoru kroz koju su u toku poslednjih godinu dana 2 puta obijane prostorije Saveza.

Na žalost, odmah nakon rekonstrukcije rampe, radnici „Telekomunikacije d.o.o“ prilikom postavljanja optičkih kablova oštetili su 2 pločice na rampi koje su specijalno izrađene. Slučaj je prijavljen kancelariji u Smederevu, ali za to niko nije odgovarao niti je materijalna šteta nadoknađena.