Studija – Analiza pristupačnosti biračkih mesta u Smederevu
4. jula 2019.
Rezultati ankete o fizičkoj pristupačnosti grada Smedereva
17. jula 2019.

Samostalan i ravnopravan život kroz pristupačnost za sve

Organizacija: Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva organizovao je 12. jula uličnu akciju na Trgu Republike u Smederevu. Cilj ulične akcije bio je promocija samostalnog života i pristupačnosti. Ova akcija je prvobitno trebalo da se organizuje 05. maja povodom Evrsopkog dana samostalnog života, ali je odložena zbog nepovoljnih vremenskih uslova u tom periodu godine.
CSŽ Smederevo je zajedno sa Gradskim savezom socijalno humanitarnih organizacija Smederevo 2019. godinu posvetio ispitivanju pristupačnosti javnih površina, stambenih objekata i javnih ustanova. Kako bi se utvrdilo koliko naši sugrađani poznaju pojam pristupačnost, odlučeno je da se ispititaju njihovi stavovi putem ankete.
Odziv građana bio je veoma veliki na čemu im se zahvaljujemo jer kroz svoje interesovanje i spremnost da učestvuju u akciji pokazuje da žele da naš grad ponudi jednake uslove svima.

ZAŠTO JE VAŽNO DA SREDINA U KOJOJ ŽIVIMO BUDE PRISTUPAČNA?

Pristupačnost sredine kao pojam odnosi se na obezbeđivanje nesmetanog kretanja osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama. Pristupačnost se odnosi na zgrade javne i poslovne namene, objekte za javnu upotrebu (ulice, trgovi, parkovi i sl.), na stambene i stambeno poslovne zgrade i javni prevoz.
Loš ili otežan pristup mnogim pešačkim prelazima, stambenim i javnim objektima su samo neki od problema sa kojima se osobe sa invaliditetom, roditelji sa bebama i stare osobe susreću. Javne institucije, bolnice, ambulante, škole, vrtići, prodavnice, banke i sl. najčešće su mesta u koja korisnici invalidskih kolica ne mogu ući. U gradu ne postoje taktilne staze pa se slepe osobe ne mogu samostalno kretati. Naš grad nema pristupačne autobuse zbog čega se njima osobe koje koriste invalidska kolica ne mogu prevoziti.
Nepristupačna sredina je najvećim delom odgovorna za manje učešće osoba sa invaliditetom i njihovu izolaciju. Deca sa invaliditetom ne mogu ići u nepristupačne škole i time nemaju mogućnost da se obrazuju, a samim tim ni da se zaposle i omoguće sebi i porodici stabilan izvor prihoda. Upravo zbog toga ove porodice su u većini slučajeva siromašne.
Spuštanjem ivičnjaka, izgradnjom pristupačnih rampi, postavljanjem zvučnih semafora i taktilnih staza omogućava se osobama sa invaliditetom i starim osobama bezbednije kretanje, samostalniji , lakši i lepši život, a deci sa invaliditetom da se obrazuju.

PRISTUPAČNA SREDINA je jedan od preduslova da osobe sa invaliditetom žive kao i svi drugi građani.