CDP Smederevo – III mesto na turniru u boćanju
13. maja 2023.
Streljaštvo – Republičko takmičenje gluvih i nagluvih osoba
29. maja 2023.

Решење Комисије за избор корисника услуге ПА за ОСИ

Комисија за избор корисника услуге „Персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2023. години“ (у даљем тексту Комисија) одржала је састанак у четвртак 18.05.2023. године у просторијама Градског савеза социјално хуманитарних организација Смедерево.

Приликом одлучивања Комисија је користила следећа документа:

 • Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 42/2013, 89/2018 и 73/2019)
 • Уговор – Персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева број 400-3207/2023-03 од 07.04.2023. године
 • Правилник о бодовању упитника за пријем корисника услуге ПА од 10.03.2022. године
 • Улазне упитнике за пријем корисника услуге ПА
 • Бодовну листу корисника СПА
 • Упут стручног радника Центра за социјални рад Смедерево.

У Члану 4. став 3. Уговора – Персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева број 400-3207/2023-03 од 07.04.2023. године „Подаци о корисницима“ прецизирано је да је услуга доступна особама које задовољавају следеће критеријуме:

 • 1) пунолетним особама са инвалидитетом (односно старијим од 18 година),
 • 2) особама са инвалидитетом са процењеним 1. или 2. степеном подршке,
 • 3) особама које остварују право на увећани додатак за туђу негу и помоћ, сходно Закону о социјалној заштити,
 • 4) имају способност за самостално доношење одлука, односно потенцијал за усвајање и примењивање у пракси модела самосталног живота и управљања услугом,
 • 5) радно су ангажоване или активно укључене у рад различитих удружења грађана, спортских друштава, политичких партија и других облика друштвеног ангажмана, односно укључене су у редовни или индивидуални образовни програм.
 • Додатни критеријум је и процена о породичној ситуацији: Услугу персоналне асистенције првенствено треба дати особама са инвалидитетом које живе саме или у сопственој породици, чији чланови нису више у могућности да им помогну у активностима свакодневног живота (стари родитељи и/или партнери, запослени родитељи и/или парнети и слично).

Комисија је констатовала да је до 18.05.2023. године пристигло 12 захтева за коришћење услуге ПА. Сви потенцијални корисници упућени су од стране Центра за социјални рад Смедерево и испуњавају све потребне услове за коришћење услуге ПА.

Чланом 2. став 3. Уговора – услуга персоналне асистенције за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева предвиђено је да услугу користи 11 корисника. Како је број подносиоца захтева већи од броја корисника за који је услуга уговорена, Комисија је приступила формирању Бодовне листе у складу са Процедурама и критеријумима за пријем корисника и завршетак услуге.

Комисија је користећи Правилник о бодовању упитника за пријем корисника услуге ПА  извршила проверу означених одговора и доделила одговарајући број бодова у складу са наведеним Правилником и констатовала следећу Бодовну листу:

 

Р.Б. Број

упитника

Име и презиме Базичне

потребе

Радне

активности

Социјалне активности ПУК Породична и материјална ситуација Укупан број бодова
1. 08/23 Зорица Ивановић 35 11 7 6 11 70
2. 05/23 Драгана Шулкић 30 13 9 3 13 68
3. 10/23 Марија Милошевић 36 17 7 3 3 66
4. 02/23 Предраг Николић 33 16 9 0 7 65
5. 11/23 Данијела Лучанин 24 11 4 5 18 62
6. 06/23 Јелена Стојановић 18 24 7 2,5 4 55,5
7. 09/23 Милош Пржић 18 25 4 0 8 55
8. 03/23 Ненад Митровић 12 13 9 5 8 47
9. 04/23 Зоран Петковић 11 21 7 0 8 47
10. 01/23 Владо Додић 15 16 7 2 5 45
11. 12/23 Драган Стевановић 9 8 9 6 12 44
12. 07/23 Јелена Пантовић 10 14 9 0 8 41

 

У складу са разматрањем поднете документације, утврђеним чињеницама и на основу Правилник о бодовању упитника за пријем корисника услуге ПА , Комисија једногласно доноси следећа

 

РЕШЕЊА

 1. За кориснике услуге по Уговору персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 202 години, број 400-3207/2023-03 од 07.04.2023. године изабрани су следећи подносиоци захтева који су своје захтеве доставили до 17.05.2023. године:
Р.Б. Име и презиме Број бодова Период коришћења
1. Зорица Ивановић 70  

 

 

 

 

01.06.2023 – 29.02.2024.

2. Драгана Шулкић 68
3. Марија Милошевић 66
4. Предраг Николић 65
5. Данијела Лучанин 62
6. Јелена Стојановић 55,5
7. Милош Пржић 55
8. Ненад Митровић 47
9. Зоран Петковић 47
10. Владо Додић 45
11. Драган Стевановић 44

 

 1. Формира се Листа чекања на дан 18.05.2023. године за кориснике који испуњавају све критеријуме, али нису остварили довољан број поена.
Р.Б. Име и презиме Број бодова
1. Јелена Пантовић 41

 

 1. Решења објавити на интернет страници savezosi.org и обавестити Центар за социјални рад Смедерево.
 2. На Решења се може уложити писани приговор Центру за социјални рад Смедерево са детаљним образложењем у року од пет дана од дана објављивања Решења на интернет страници. Последњи рок за подношење приговора је четвртак 25.05. године до 12 часова.
 3. Уколико буде поднетих приговора, Комисија за избор корисника услуге ПА за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева ће их размотрити најкасније до 30. маја 2023. године и о исходу одмах доставити Решење кориснику.

 

У Смедереву, 18.05.2023. године

 

Чланови Комисије:

1. Радивој Дамјановић
 

2.

 

Гордана Вујовић

 

3.

 

Јован Младеновић