Povratak u školske klupe
1. septembra 2020.
Kreativni trg
12. oktobra 2020.

Renoviranje prostorija

Gradski savez socijalno humanitarnih organizacija Smederevo koristi prostorije koje su u vlasništvu grada Smedereva, a zbog nedostatka poslovnog prosotra, ustupa ih i drugim organizacijama osoba sa invaliditetom koje nemaju svoje prostorije. Iako se godinama unazad ukazuje na probleme koje postoje sa krovnom konstrukcijom koja je loša, dotrajala i prokišnjava, problem se nije rešavao. Godinu u kojoj neke planirane aktivnosti nisu realizovane zbog pandemije virusom korona, iskoristili smo da adaptiramo, renoviramo i uredimo najproblematičnije prostorije.
Zahvaljujući jedinstvu organizacija čiji članovi koriste prostorije Saveza i zajedničkom finansijskom učešću Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo, Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva, Gradske organizacije gluvih i nagluvih Smederevo i Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva renoviran je kuhinjski prostor koji je bio pun vlage i sa kog su otplali viseći kuhinjski delovi. Od nekadašnjeg malog toaleta i male kuhinje, napravljena je jedna kuhinja koja će služiti i za kulinarske radionice, odnosno za sticanje osnovnih životnih veština.
Pored kuhinjskog prostora, radilo se i na sanaciji dotrajalog dela krovne konstrukcije, kako bi krov izdržao do njegovog potpunog renoviranja. Radovi su trajali od avgusta do kraja septembra, a vrednost radova procenjena je na 240.000,00 dinara.