Gradsko takmičenje u sportskom ribolovu
30. jula 2014.
Takmičenje u sportskom ribolovu
15. avgusta 2014.

Put do licence

Seminar „Put do licence“ održan je 31.07.2014. godine u Jagodini u organizaciji Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, a njemu su prisustvovali predstavnici svih podružnica Centra.
Na seminaru se govorilo o postupcima i koracima u licenciranju pružaoca usluga socijalne zaštite, a u ovom slučaju konkretno o licenciranju Servisa personalnih asistenata.
Po Zakonu o socijalnoj zaštiti, od maja 2016. godine, usluge socijalne zaštite moći će da pružaju samo organizacije koje imaju licencu za pružanje konkretne usluge. Sistem licenciranja organizacija socijalne zaštite ima za cilj unapređenje i standardizovanje kvaliteta u socijalnoj zaštiti u Srbiji, a garantuje stručnost, kredibilitet i pouzdanost organizacija i stručnih radnika koji pružaju usluge socijalne zaštite u Srbiji.

10462387_761657940558567_5333866308694276842_o