Kampanja „Pristupačno Smederevo“ Sastanak sa predstavnicima PU u Smederevu
10. jula 2023.
Izrada sapuna
22. avgusta 2023.

Projekat „Kreativni“

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva započelo je u junu realizaciju projekta „Kreativni“ koji će se realizovati do kraja novembra 2023. godine.

10 članova sa cerebralnom ili dečijom paralizom će tokom 3 meseca učestvovati na  tematskim kreativnim radionicama – juvelirskoj, sapundžijskoj, voskarskoj i radionici izrade predmeta od epoksi smole.

Učešćem na radionicama, koje danas imaju vrednost i u smislu otpočinjanja samostalnih biznisa, očekuje se da će učesnici steći sva potrebna znanja za rad, uvežbavati finu i grubu motoriku, učiti se timskom radu i unaprediti socijalne veštine.

Sve radionice i produkti nastali na njima biće prezentovani na svim važnim manifestacijama u gradu i na društvenim mrežama, kako bi se javnost upoznala sa veštinama i potencijalima koje imaju osobe sa cerebralnom ili dečijom paralizom. Prihod ostvaren od prodaje biće prosleđen porodicama koje imaju maloletnu decu sa cerebralnom paralizom kako bi im se pružila podrška u troškovima fizikalnih i drugih terapija koje su dečici neophodne. Na taj način, pored edukativnog, projekat ima i humanitarni karakter.

Projekat „Kreativni“ se realizuje uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije u vidu sufinansiranja u iznosu od 100.000,00 dinara, dok će Društvo učestvovati sa 50.000,00 dinara. Sredstva će biti korišćena isključivo za nabavku potrebnog materijala za rad.