Za uspešnu školsku 2017/2018. godinu
1. septembra 2017.
U srcu Homolja
13. septembra 2017.

Projekat – Izrada Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Grada Smedereva organizovala je 12.09.2017. godine radionicu za izradu Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti za period od 2018 – 2020. godine.

Voditelj radionice je bio ekspert u oblasti socijalne politike Vladan Jovanović, a učesnici su bili predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom. Radionica je održana u Regionalnom centru za stručno usavršavanje zaposelnih u obrazovanju.

Kao materijal za radionicu korišćen je nacrt Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti grada Smedereva za perido od 2016 – 2020. godine koji nikada nije bio razmatran u Skupštini grada Smedereva, iako je radna grupa nacrt uradila u predviđenom roku.
Tokom radionice, izršene su promene nacrta LAP-a time što je izdvojeno 5 prioritetnih oblasti: rad organizacija osoba sa invaliditetom, socijalna zaštita, pristupačnost, zdravstvena zaštita i rehabilitacija i obrazovanje i zapošljavanje.

Zaključeno je da bi konačna verzija nacrta LAP-a u oblasti invalidnosti trebalo biti završena do kraja septembra kako bi se preduzele dalje aktivnosti za njegovo usvajanje u Skupštini grada Smedereva.

Ovoj radionici je u avgustu prethodila poseta izvršne direktorke NOOIS-a Ivanke Jovanović i predstavnice Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Tatjane Prijić, koje su tom prilikom održale sastanak sa predstavnicima Radne grupe za izradu LAP-a u oblasti invalidnosti i predstavnicima Gradske uprave Smederevo. Nakon ovog sastanka, u organizaciji Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo susrele su se i sa predstavnicima svih organizacija osoba sa invaliditetom koje deluju na teritoriji našeg grada.