Trodnevno uživanje u Vrnjačkoj Banji
24. septembra 2021.
Obilazak Nacionalnog parka „Đerdap“
4. oktobra 2021.

Program „Smederevo bez barijera“

Gradski savez socijalno humanitarnih organizacija Smederevo otpočeo je realizaciju programa „Smederevo bez barijera“ koji je finansijski podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije preko Stalno otvorenog konkursa.
Partneri na projektu su Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva koje će dati logističi i finansijski doprinos realizacij programa. Ukupna vrednost je 1.360.000,00 dinara, od čega je doprinos Ministarstva 950.000,00 dinara.
Cilj programa je da se osobama sa invaliditetom omogući samostalni život, dostupnost svih usluga, ravnopravno i puno učešće u svim sferama života u gradu Smederevu kroz uklanjanje fizičkih prepreka pri kretanju, prepreka u prevozu, informacijama i komunikacijama.
Specifični ciljevi se odnose na obezbeđivanje adekvatnih uslova za brigu o reproduktivnom zdravlju žena sa invaliditetom (starijih osoba i trudnica), podizanje svesti predstavnika svih ustanova, osoba sa invaliditetom i građana o važnosti uklanjanja barijera i omogućavanju kretanja osobama sa invaliditetom, uklanjanje manjih barijera koje omogućavaju pristup objektima i otpočinjanje rešavanja problema pristupačnosti u važnim ustanovama u kojima OSI ostvaruju prava i uklanjanje komunikacionih barijera sa kojima se susreću gluve i nagluve osobe kroz kontinuirano finansiranje Prevodilačkog servisa i održavanje indukcionih petlji.
I pre samog odobravanja programa, Gradski savez socijalno humanitarnih organizacija Smederevo realizovao je, pored medijskih aktivnosti, prvu tribinu „Pristupačno Smederevo – mit ili realnost“. Ova tribina održana je u avgustu ove godine u Gradskoj upravi Smederevo. Na tribini su govorili Ivana Gvozdenović, Radivoj Damjanović, Dragan Stanić i Duško Savić. Nakon uvodnog predstavljanja programa i njegovih ciljeva i aktivnosti, pristunim učesnicima ukazano je na konkretne probleme u našem gradu i predlozima kako se oni mogu rešiti i dostupnim finansijskim resursima. Ciljna grupa su bili predstvanici target grupa i predstavnici mesnih zajednica jer je bilo važno da svako od njih u okviru svojih zajednica prepozna problem i radi na njihovom otklanjanju.
U okviru ovog programa i celokupne kampanje, a i u sklopu istraživanja Ministarstva kulture i informisanja, 11. avgusta 2021. godine razgovarali smo i sa predstavnicama Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Bojanom Subašić i Bogdanom Opačić. Cilj razgovora je bio da se ispita pristupačnost ustanova kulture sa akcentom na muzeje. Ivana Gvozdenović, Danijela Pejov, Radivoj Damjanović i Predrag Nikolić su tom prilikom istakli da postoji odlična saradnja sa Narodnom bibliotekom Smederevo i Centrom za kulturu Smederevo, u kojima organizacije osoba sa invaliditetom i organizuju i posećuju književne večeri, predstave, izložbe i koncerte. I pored toga, nisu sve sale pristupačne za korisnike invalidskih kolica. Saradnja sa Muzejom Smederevo nije na visokom nivou i nju bi trebalo unaprediti u narednom periodu.