Povratak u školske klupe
1. septembra 2022.
Slikarske radionice
1. oktobra 2022.

Prezaštićenost dece i OSI u porodici

Poseban akcenat u radu Centra stavljen je na aktivnosti koje su usmerene na upaređenje kvaliteta psihičkog zdravlja naših članova. U tom smislu poslednjih nekoliko godina redovno se održavaju grupne i individualne psihoterapije i obuke strategije suočavanja sa stresom i donošenje pozitivnih odluka. Cilj ovih sesija usmeren je na važnost pozitivnog razmišljanja i pozitivnog načina gledanja na novonastalu situaciju i probleme. Za ove aktivnosti angažovali smo licencirane psihoterapeute koji u vanrednoj situaciji relizuju grupne i individualne online terapije sa našim članovima kojima je ova vrsta pomoći neophodna.
U oktobru je na zahtev članova organizovana grupna radionoca na temu „Prezaštićenost dece i osoba sa invaliditetom u prodici“. O tome šta sve predstavlja prezaštićenost i kakve su posledice tokom različitnih životnih perioda govorila je dr Jelena Pereira, psihijatar i licencirani psihoterapeut, a fascilitator Radivoje Damjanović, predsednik Centra.