Logopedske radionice
31. januara 2019.
37 godina postojanja GOGN Smederevo
4. februara 2019.

Prevodilački servis za znakovni jezik

Prevodilački servis za znakovni jezik namenjena je gluvim i nagluvim osobama koje usled barijera u verbalnoj komunikaciji ne mogu da komuniciraju bez pomoći osobe koja poznaje znakovni jezik. Njima su neophodne usluge prevodioca za znakovni jezik u rešavanju svakodnevnih problema i ostvarivanju prava koja imaju. Cilj postojanja Prevodilačkog servisa je da se gluvim i nagluvim osobama omogući ravnopravnost u komunikaciji i informisanju.

Prevodilac znakovnog jezika je osoba koja prenosi poruku gluve osobe čujućoj i obrnuto.

Osobe oštećenog sluha mogu besplatno koristiti usluge prevođenja u sledećim situacijama: u zdravstvu, pravosuđu, policiji, institucijama lokalne samouprave, za potrebe podrške samostalnom životu (odlazak u banku, odlazak na roditeljski sastanak…) i kod sastavljanja i prevođenja pisama, podnesaka (molbi, žalbi, dopisa…), telefonskih razgovora i slično u prostorijama Organizacije.

Usluge koje se pružaju članovima Gradske organizacije gluvih i nagluvih Smederevo su potpuno besplatne.

Sve češće članovi koriste i uslugu Telecentra, odnosno prevođenja putem video aplikacija na mobilnom telefonu.

Godišnje uslugu ovog servisa koristi oko 120 članova.