Pomoć u kući
30. decembra 2022.
DESPOTI – 10 jubilarnih – svečanost
15. januara 2023.

Prevodilački servis za znakovni jezik

Prevodilački servis za znakovni jezik je usluga namenjena gluvim i nagluvim osobama koje usled barijera u verbalnoj komunikaciji ne mogu da komuniciraju bez pomoći osobe koja poznaje znakovni jezik. Njima su neophodne usluge prevodioca za znakovni jezik u rešavanju svakodnevnih problema, razgovorima i ostvarivanju prava koja imaju. Cilj postojanja Prevodilačkog servisa je da se gluvim i nagluvim osobama omogući ravnopravnost u komunikaciji i informisanju.

Prevodilac znakovnog jezika je osoba koja prenosi poruku gluve osobe čujućoj i obrnuto.

Osobe oštećenog sluha mogu besplatno koristiti usluge prevođenja u sledećim situacijama:  u zdravstvu, pravosuđu, policiji, institucijama lokalne samouprave, za potrebe podrške samostalnom životu (odlazak u banku, odlazak na roditeljski sastanak…) i kod sastavljanja i prevođenja pisama, podnesaka (molbi, žalbi, dopisa…), telefonskih razgovora i slično u prostorijama Organizacije.

Prevodioci prevode i edukacije, sastanke, kao i molitve ukoliko se posećuju crkve i manastiri.

Usluge koje se pružaju članovima Gradske organizacije gluvih i nagluvih Smederevo su potpuno besplatne.

Godišnje uslugu ovog servisa koristi oko 120 članova. Usluga se tokom 2022. godine realizovala kontinuirano, a finansira se iz budžeta grada Smedereva.