Porodična psihoterapija
5. decembra 2017.
Novogodišnje čestitke
21. decembra 2017.

Prepoznaj diskriminaciju

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva i Gradski savez socijalno humanitarnih organizacija u saradnji sa institucijom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti organizovao je tribinu „Prepoznaj diskriminaciju“. Povod za održavanje tribine predstavljala su 2 značajna datuma – 3. decembar Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i 10. decembar Međunarodni dan ljudskih prava.

Cilj održavanja tribine bio je da se osobe sa invaliditetom i predstavnici značajnih institucija i ustanova u našem gradu upoznaju upoznaju sa pojmom diskriminacije, jer se u praksi često dešava da ljudi kao diskriminatorni akt prepozanju ono što nije diskriminacija ili ne umeju da prepoznaju da su zapravo diskriminisani. Dešava se i da diskriminaciju, kada je prepoznaju, ne prijavljuju jer ne znaju kome treba podneti pritužbu i na koji način.O tome šta je diskriminacija i na koji način se može prijaviti i kome, govorila je rukovoditeljka Grupe za pritužbe u instituciji Poverenika za za zaštitu ravnopravnosti, Tijana Milošević. Pore nje, na tribini su govorili gradonačelnica Dr Jasna Avramović, sekretar Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo Ivana Gvozdenović i član Gradskog veća zadužen za resor socijalne zaštite Dragan Stanić.


Tijana Milošević je pojasnila da je za diskriminatorno ponašanje neophodno da budu ispunjena 2 uslova. Prvi je da se prepozna da je osoba stavljena u nejednak položaj u odnosu na drugu osobu, odnosno da je doživela neku vrstu nepravde. Drugi, teže prepoznatljiv uslov, je da da se to nejadnako postupanje dogodilo zbog nekog ličnog svojstva osobe koje su sastavni deo njenog identiteta (npr. da ima invaliditet).
Napomenula je da u diskriminaciju spada i korišćenje pojmova poput: Osobe sa posebnim potrebama, osobe sa hendikepom, invalidi.


Govoreći o instituciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, istakla je da se najveći broj pritužbi odnosio na pristupačnost. Objasnila je da ova institucija ne može kažnjavati diskriminatore, ali može preduzeti mere upozorenja i zatražiti izjašnjenje šta je nakon opomene učinjeno. Ukoliko se ne postupi prema datim preporukama, krajnja mera je obaveštavanje javnosti. Kada neko želi da zatraži nadoknadu za pretrpljenu diskriminaciju, mora da povede sudski proces.