Za uspešnu školsku 2016/2017. godinu
1. septembra 2016.
IV Tradicionalni šahovski turnir Smederevska Jesen 2016
9. septembra 2016.

Povećan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u Smederevu

Problem zapošljavanja bio je jedan od najvećih problema za osobe sa invaliditetom i polje na kome su se najčešće suočavale sa diskriminacijom.
Gradski savez socijalno humanitarnih organizacija Smederevo i Gradska organizacija gluvih i nagluvih Smederevo krajem 2015. godine pokrenuli su akciju „I mi želimo da radimo“ u okviru koje su inostranim kompanijama koje posluju u Smederevu dostavljane molbe za zapošljavanjem većeg broja osoba sa invaliditetom sa podsećanjem na zakonske obaveze kojih se mora pridržavati svaki poslodavac na teritoriji Republike Srbije.
Početkom 2016. godine ova akcija dala je određene rezultate koji ne bi bili mogući bez dobre saradnje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i predstavnicima njihove filijale u Smederevu.

Finska fabrika kablova „PKC“ je u martu 2016. godine zaposlila 15 osoba sa invaliditetom, a nakon toga još 4, što je ukupno 19 osoba sa invaliditetom, među kojima je 12 gluvih i nagluvih osoba. Time je ova kompanija pokazala veliku socijalnu odgovornost i poštovanje zakonskih propisa, a najvažnija je činjenica da je pružila priliku osobama sa invaliditetom da se zaposle, osamostale i pokažu da su ravnopravne sa osobama bez invaliditeta.
U zapošljavanju osoba sa invaliditetom istakle su se i kompanije Metex, Kaizen, kao i lokalne firme JKP Zelenilo i groblja i Agrar Komerc. Organizacije osoba sa invaliditetom su preko javnih radova koji su se realizovali u periodu maj – septembar privremeno zaposlile 39 osoba sa invaliditetom, ali usled loše materijalne situacije, nisu u mogućnosti da im obezbede stalno zapošljavanje.
Iako se broj nezaposlenih osoba sa invaliditetom u Smederevu u toku ove godine smanjio, ovaj problem nije rešen jer se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i dalje nalazi veliki broj njih. Trenutno se sa najvećim problemima pri zapošljavanju suočavaju osobe sa telesnim invaliditetom i slepe i slabovide osobe.
Raduje i to što među zaposlenima nije bilo onih koji se nisu dokazali na radnom mestu. Prema rečima njihovih pretpostavljenih i kolege sa kojima rade, pokazali su se kao veoma produktivni i savesni radnici. Posebno ističu činjenicu da pružaju mnogo više nego što se od njih očekivalo.
Nadamo se da će ovako pozitivna razmišljanja poslužiti kao podstrek i ohrabiriti i druge poslodavce da pruže priliku osobama sa invaliditetom, kako bi se trend zapošljavanja postignut u ovoj godini nastavio i povećao u narednom periodu.

PicsArt_03-22-01.34.38