Smederevke na II i III mestu
26. novembra 2017.
Prepoznaj diskriminaciju
13. decembra 2017.

Porodična psihoterapija

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva je povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom organizovalo grupnu porodičnu psihoterapiju za roditelje članova u saradnji sa udruženjem Sanvila iz Jagodine i psihoterapeutkinjom Srbijankom Andrejić.
Radionica ovog tipa je predstavljala pilot aktivnost i uvod u grupne i patronažne porodične terapije koje će Društvo realizovati tokom 2018. godine.

Tokom pozivanja na radionicu, roditelji su iskazali veliku potrebu za ovakvim vidom podrške, posebno oni koji su stalnu uz svoju decu i imaju potrebu da podele svoje probleme, zatraže savet i poboljšaju kako psihičko zdravlje, tako i porodične odnose. Tom prilikom ukazano je i na jedan veliki problem. Sa najvećim problemima koji utiču i na mentalno zdravlje susreću se roditelji čija deca imaju teže oblike cerebralne paralize i sa kojima su bukvalno 24 časa. Oni nemaju mogućnost da decu ostave na čuvanje nekome, zbog čega nisu u prilici da prisustvuju grupnim ni individualnim porodičnim terapijama.

U razgovoru sa njima i psihoterapeutkinjom dogovoreno je da se tokom 2018. godine, pored grupnih, sprovode porodične terapije u domovima članova sa težim oblikom cerabralne paralize.

Na prvoj grupnoj terapiji primećeno je da su prisustvovale mame, što je i očekivano jer se uglavnom mame i brinu o deci. Kroz lične priče, emotivne i teške, videlo se da su se suočavale sa brojnim problemima i nerazumevanjem od strane porodice i bračnih partnera, kao i okoline, a da su se problemi sa rastom i ravojem dece usložnjavali. Mame su istakle da žele da nastave sa grupnim terapijama jer su osetile da nisu same i da se i druge suočavaju sa istim i sličnim problemima, tako da imaju osećaj zajedništva i osećaj da lakše uz međusobnu podršku mogu prevazići probleme.