Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom
1. januara 2020.
Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom
1. januara 2020.

Pomoć u kući za staračka i siromašna domaćinstva

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu realizuje uslugu Pomoć u kući za jednočlana i dvočlana staračka socijalno ugrožena domaćinstva od 01.11.2019. godine. Usluga se finansira iz budžeta grada Smederevo.

U uslugu je uključeno 23 korisnika, a maksimalan kapacitet je 40 korisnika.

Konkurs za ovu uslugu je otvoren do popune broja korisnika i utroška sredstava predviđenih javnom nabavkom.

Korisnici ove usluge su osobe koje su veoma siromašne, žive same i obolele su od hroničnih bolesti, kao i bolesti poput Alchajmerove bolesti, Parkinsonove bolesti i šizofrenije. Većina njih kreće se veoma otežano zbog čega im je ova usluga neophodna kako bi bile zadovoljene njihove osnovne životne potrebe. Kako bi njihov kvalitet života bio bolji i kako bi imali ko da im donosi hranu iz Narodne kuhinje, kao pružaoci usluga odlučili smo se da jedna domaćica radi za 3 korisnika jer je cilj kvalitetnija usluga.

Tokom realizacije usluge, pomogli smo najsiromašnijim korisnicima ove usluge pripremom dokumentacije za ostvarivanje prava, obezbeđivanjem paketa higijene, kao i hrane koju dobijamo iz Banke hrane.

Tokom obilaska korisnika zatekli smo veoma loše uslove u kojima žive, bez ogreva u zimskom periodu, bez prozora na kućama. Kuće u kojima žive su veoma stare, pune vlage, praktično su neuslovne za život.

I u narednom periodu, trudićemo se da ovim korisnicima obezbedimo što bolje uslove za život.