Pomoć u kući za staračka i siromašna domaćinstva
1. januara 2020.
Pomoć u kući za staračka i siromašna domaćinstva
1. januara 2020.

Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu realizuje uslugu Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom u periodu od 01. aprila 2019. godine do 29. februara 2020. godine.

Uslugom je obuhvaćeno 12 korisnika, a zaposlene su 4 domaćice. Sredstva za 10 korisnika su obezbeđena iz budžeta grada Smedereva, a za još 2 korisnika sredstva je obezbedilo Društvo za CDP Smederevo iz dela svojih programksih aktivnosti.

Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom pripada grupi dnevnih usluga u zajednici i ima za cilj poboljšanje kvaliteta života korisnika i prevenciju institucionalnog zbrinjavanja.

Usluga je namenjena osobama sa invaliditetom koje imaju ostvareno pravo na negu i pomoć drugog lica, što znači da većinu potreba ne mogu da zadovolje samostalno.

Domaćice / negovateljice pomažu svojim korisnicima u zadovoljavanju ličnih potreba, potreba u kući, dok se potrebe van kuće uglavnom svode na kupovinu i odlaske u ustanove zdravstvene zaštite.

Potrebe za ovom uslugom su mnogo veće u odnosu na raspoloživa sredstva i broj korisnika koji je Grad Smederevo predvideo.