Izborna Konferencija Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo
1. juna 2016.
Jednodnevni seminar „Invalidnost i religija“
25. juna 2016.

Položaj žena sa invaliditetom u Smederevu

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva održao je okrugli sto „Položaj žena sa invaliditetom u Smederevu“ u cilju skretanja pažnje na probleme sa kojima se žene sa invaliditetom svakodnevno susreću i pokretanja određenih akcija kako bi se u poboljšao njihov položaj.
Prema podacim Republičkog zavoda za statistiku, u Smederevu živi 10.185 osoba sa invaliditetom, a među njima je 57% žena. Žene sa invaliditetom nalaze se u teškom položaju i dvostruko su diskriminisane i kao žene i kao osobe sa invaliditetom.
Suočene su sa diskriminacijom od detinjstva, a prvi veći problemi javljali su se prilikom upisivanja u redovne osnovne škole kada su uglavnom bile primorane da pohađaju specijalnu školu iako su očuvanih intelektualnih sposobnosti. Zbog toga, kao i zbog nepristupačnih škola uglavnom nisu završavale srednju školu. Kada se lošoj obrazovnoj strukturi doda i to da su žene sa invaliditetom, jasno je zbog čega među njima ima malo zaposlenih. Nezaposlenost je posebno izražena među ženama koje imaju telesni invaliditet ili otežano govore, a u poslednje vreme do posla sve teže dolaze slepe i slabovide žene.
Među učesnicima bilo je i onih koje su se ostvarile kao roditelji i koje su podelila svoja iskustva vezana za predrasude i reakcije okoline sa kojima su se suočavale tokom perioda trudnoće.

Učesnice okruglog stola složile su se da je jedan od prioriteta poboljšanje primarne zdravstvene zaštite u oblasti očuvanja reproduktivnog zdravlja, prevenciji nastanka raka grlića materice, koji je četvrti uzrok smrtnosti među ženskom populacijom, kao i prevenciji pojave raka dojke koji predstavlja najčešći oblik malignog tumora kod žena. Služba za zdravstvenu zaštitu žena pri Domu zdravlja Smederevo nalazi se na spratu u zgradi koja nema lift, tako da je ova vrsta zdravstvene zaštite potpuno nepristupačna ženama sa telesnim invaliditetom zbog čega i ne odlaze na redovne preglede. One koje su se nedavno ostvarile kao majke, kao i one koje bi trebalo to uskoro da postanu, istakle su da im ogroman problem predstavlja odlazak na redovne kontrole. Ginekološke stolice su potpuno nepristupačne zbog čega su uvek morale da vode sa sobom nekoga ko će ih podići iz kolica i popeti na sto koji je previsok zbog čega je rizik od povređivanja i njih i osobe koja ih podiže bio ogorman. Porodilište, koje se nalazi u drugoj zgradi, je takođe na spratu, a lift često ne radi zbog čega su ih i na rukama nosili do ulaza u porodilište.
Predložile su da se Domu zdravlja Smederevo uputi dopis u kome će se zatražiti nabavka hidraulične ginekološke stolice koja ima mogućnost podešavanja visine, tako da omogućavaju normalan pregled. Ovakva stolica nije značajna samo za žene koje koriste invalidska kolica, već i za trudnice, kao i žene koje se otežano kreću. Takođe su istakle da je neophodno da se ta stolica nalazi u prizemlju Doma zdravlja, odnosno u Savetovalištu za prenatalnu zaštitu. Ovakav dopis potrebno je uputiti i Opštoj bolnici „Sveti Luka“ u okviru kog se nalazi ginekološko odeljenje i porodilište.
Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva će u saradnji sa zdravstvenim ustanovama u narednom periodu organizovati tribine na temu očuvanja reproduktivnog zdravlja žena i muškaraca sa invaliditetom u cilju prevencije nastanka težih oboljenja.