Besplatan ulaz na bazene
15. juna 2015.
Zagovaranje i javni nastupi za ostvarivanje interesa osoba sa invaliditetom
18. juna 2015.

Položaj osoba sa invaliditetom na Balkanu

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije i Balkanska nezavisna mreža organizacija osoba sa invaliditetom održale su u Bečeju od 15. i 16.06.2015. godine pet okruglih stolova. Teme su bile: zapošljavanje, socijalna zaštita, obrazovanje, zdravstvena zaštita i pristupačnost. Cilj okruglih stolova bio je da se ispita koliko su zakoni u navedenim oblastima u saglasnosti sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom. Zaključilo se da se osobe sa invaliditetom na teritoriji čitavog Balkana suočavaju sa sličnim problemima.

Aktivnosti u okviru ovog jednogodišnjeg projekta, koji će trajati između januara i decembra 2015. godine, će se sprovoditi u četiri zemlje zapadnog Balkana: Bosni i Her- cegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Opšti cilj projekta je doprinos demokratskoj stabilizaciji i pridruživanju balkanskih zemalja EU kroz jačanje učešća civilnog društva u donošenju odluka i političkih procesa na svim nivoima vlasti.
Predstavnici CSŽ Smederevo i GSSHO Smederevo na ovim okruglim stolovima bili su Duško Savić i Jelena Stojanović.

11217805_902938583095690_1071588000097325824_n

549326_902938929762322_9146869233157374844_n