Kulinarske radionice
30. januara 2019.
Logopedske radionice
31. januara 2019.

Podrška učenicima sa invaliditetom u savladavanju školskog programa

Radionice podrške učenicima uključenim u inkluzivno obrazovanje realizuju Gradska organizacija gluvih i nagluvih Smederevo i Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva.

Korisnici ovih radionica su gluvi i nagluvi učenici i učenici sa posledicom cerbralne paralize do 8. razreda osnovne škole koji su uključeni u sistem inkluzivnog obrazovanja, odnosno pohađaju redovan školski program.

Uglavnom je gluvim i nagluvim učenicima neophodna dodatna podrška jer nisu u mogućnosti zbog komunikacionih barijera da isprate nastavu u potpunosti i gradivo lakše savladaju tokom individualnog rada.
Ove radionice sprovode se od 2010. godine.