Veštine komunikacije i pregovaranja
19. marta 2014.
Banka Intesa i mi
7. aprila 2014.

Pisanje predloga projekta – Korak po korak

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva je 31.03. i 01.04. 2014. organizovao seminar „Pisanje predloga projekta – Korak po korak“ u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju. Cilj ovog seminara bio je da se članovi Centra i predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom kroz teoriju upoznaju sa svim fazama u izradi jednog predloga projekta, počevši od definisanja naziva, osnovnih elemenata, ciljeva, grupa korisnika, planiranja aktivnosti do izrade budžeta projekta. Učesnici su imali i praktičan zadatak da kroz grupni rad  osmisle jedan predlog projekta i provežbavaju sve faze u njegovoj izradi. Rezultati ove obuke su izrađena 3 projektna predloga kojima se može konkurisati kod različitih donatora.

Seminar je realizovan u okviru projekta Centra „Zagovaranje i podizanje svesti“ koji je finansijski podržan od strane CRS-a (Catholic Relief Services), a obuku je vodila Ivana Koprivica.

20140331_143806
projekti (5)
projekti (9)
projekti (10)