Pokloni za mališane
29. decembra 2021.
Jednake mogućnosti – javna debata
15. februara 2022.

Parking karte za osobe sa invaliditetom – objašnjenje oko podnošenja zahteva

Pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na teritoriji grada Smedereva osoba sa invaliditetom može ostvariti pod uslovom:

 1. da ima prebivalište na teritoriji grada Smedereva;
 2. da je vlasnik vozila ili korisnik vozila na osnovu ugovora o lizingu;
 3. da je utvrđeno telesno oštećenje od najmanje 60%
 4. ukoliko nije vlasnik vozila, mora imati istu adresu prebivalištu sa vlasnikom vozila .

Rešenje o pravu na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta donosi Odeljenje za  javne službe u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Na osnovu ovog rešenja JP „Paking servis Smederevo“ izdaje parking karticu  u formi nalepnice i dostalja poštom na adresu prebivališta osobe sa invaliditetom.

Zahtev za Parking karte za osobe sa invaliditetom koje žive na teritoriji grada Smedereva možete podneti na 2 načina.

Prvi način je putem Portala E-uprave. Da biste podneli zahtev na ovaj način, morate posedovati e-mail adresu i da otvorite nalog na portalu E-uprave prateći sva uputstva. Nakon otvorenog nalog i njegove verifikacije, možete pokrenuti uslugu na sledećem linku https://euprava.gov.rs/usluge/7075 .  Prilikom podnošenja zahteva ovim putem, moraćete da priložite:

– fotografiju osobe sa invaliditetom formata 3*3,5 cm na beloj pozadini

– uslikanu,popunjenu i potpisanu izjavu ukoliko vozilo nije u vlasništvu osobe sa invaliditetom a koju možete preuzeti na linku https://euprava.gov.rs/media/dokumenta/Izjava_usluga_osi.pdf

– uslikano Rešenje o telesnom oštećenju ili Rešenje o ostvarenom pravu na TNP na kome se vidi procenat telesnog oštećenja

– uslikanu saobraćajnu dozvolu.

Drugi način je da svu potrebnu dokumentaciju predate neposredno preko pisarnice Gradske uprave grada Smedereva (na aparatu na ulazu u Uslužni centar pritisnite Pisarnica ili Socijalna zaštita i sačekajte Vaš broj). Prilikom podnošenja zahteva potrebno je da dostavite sledeća dokumenta:

 • fotokopiju lične karte osobe sa invaliditetom
 • fotokopiju lične karte vlasnika vozila ako vozilo nije u vlasništvu osobe sa invaliditetom (moraju biti na istim adresama)
 • rešenje o utvrđenom telesnom oštećenju ili pravu na negu i pomoć drugog lica ukoliko na njemu piše procenat telesnog oštećenja
 • izvod iz matične knjige rođenih za maloletne osobe sa invaliditetom
 • rešenje Centra za socijalni rad o stavljanju pod starateljstvo ili smeštaja u hraniteljsku porodicu (ukoliko se osoba sa invaliditeto nalazi u hraniteljskoj porodici)
 • fotokopija saobraćajne dozvole sa SD registarskim oznakama
 • 2 fotografije formata 3*3,5cm.

Jednoj osobi sa invaliditetom može se izdati parking karta samo za jedno vozilo.

 

„Prošlogodišnje kartice za parkiranje na teritoriji grada Smedereva važiće do 31.03.2022. godine.“