Konkurs za izbor korisnika usluge Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom
11. marta 2020.
SLOBODA I SAMOSTALNOST
5. maja 2020.

Obustava konkursa za usluge PUK i PA

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva OBUSTAVLJAJU konkurse za uslugu Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva i konkurs za uslugu Personalna asistencija za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva.

Navedeni konkursi se obustavljaju zbog proglašenog vanrednog stanja i nemogućnosti da podnosioci predaju svoje zahteve u Centru za socijalni rad u Smederevu. Konkursi su obustavljeni i zbog činjenice da većina osoba sa invaliditetom ima hronična oboljenja zbog čega čekanje u redovima da prikupe dokumentaciju i predaju zahteve predstavlja opasnost.

Pružaoci usluga će razmotriti mogućnost da se usluge produže SAMO onim korisnicima koji su do sada koristili ove usluge, a koji imaju teške oblike invaliditeta, žive sami, sa zaposlenim članom porodice koji mora da radi kod poslodavca ili članom porodice koji takođe ima invaliditet i koji nemaju primanja ili su im primanja do 18.000,00 dinara po članu porodice. Ukoliko bude postojala ta mogućnost, ovi korisnici će biti kontaktirani od strane pružaoca usluge. Napominjemo da se radi o zaista ugroženim osobama kojima su usluge neophodne kako se njihov život u ovo periodu ne bi doveo u opasnost.

Za sve ostale kojima je potrebna nabavka hrane i lekova aktivni su brojevi Crvenog krsta Smederevo 46 22 349, 46 22 543, 062 80 30 870 i 062 80 30 874, kao i brojevi telefona matičnih organizacijama kojima pripadaju a koje su u obavezi da brinu o svojim članovima u periodu vanrednog stanja.

Predlažemo svim organima upravljanja u organizacijama osoba sa invaliditetom da sredstva planirana za aktivnosti u periodu vanrednog stanja preusmere na podršku svojim članovima, time što će angažovati volontere i platiti osobe koje će odnositi hranu i lekove najugroženijim članovima.

Konkursi će biti aktivirani kada za to budu postojali objektivni uslovi o čemu ćete biti na vreme informisani.

Hvala Vam na razumevanju.

Čuvajte i sebe i druge tako što ćete ostati u svojim kućama.