Jednodnevni seminar „Invalidnost i religija“
25. juna 2016.
Jednodnevni seminar „Invalidnost i religija“
20. avgusta 2016.

Obuke personalnih asistenata

CSŽ Srbije je u prvoj polovini godine realizovao obuke „Osnovni program obuke za personalne asistente za osobe sa telesnim invaliditetom“ koji je akreditovan u Zavodu za socijalnu zaštitu.
Obuku u januaru u Velikoj Plani, u maju u Irigu i julu u Beogradu realizovao je i akreditovan trener Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva zajedno sa timom koji su odabrali autori programa.
Cilj trodnevne obuke je bio da učesnici steknu teorijska i praktična znanja koja su im potrebna kako bi što kvalitetnije pružili uslugu svojim korisnicima.
Pozitivna je činjenica da se servis personalnih asistenata, kao usluga koja omogućava samostalan život osobama sa invaliditetom, počeo širiti i pružati i u sredinama u kojima ga nije bilo ranijih godina, tako da su ove edukacije predstavljale priliku da se i sa pružaocima usluga razmene iskustva.

20160726_130059

13254791_1623620944624659_1967420784212645109_o