Obeleženi novogodišnji praznici
14. januara 2017.
35 godina postojanja
8. februara 2017.

Obuka personalnih asistenata

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva je održao trodnevnuobuku personalnih asistenata po akreditovanom programu „Osnovni program obuke za personalne asistente za osobe sa telesnim invaliditetom“.

Obuka je sprovedena u okviru projekta Servis personalnih asistenata, koji će Centar realizovati u periodu od 01.03. – 31.05.2017. godine. Njoj je prisustvovalo desetoro učesnika među kojima je bilo onih koji imaju iskustva, kao i onih koji nisu imali nikakvog iskustva u obavljanju ovih poslova.

Cilj obuke je bio da učesnici steknu teorijska i praktična znanja koja su im potrebna kako bi što kvalitetnije pružili uslugu svojim korisnicima. Znanje polaznika se procenjivali na kraju trećeg dana obuke kroz test koji su svi polaznici obuke uspešno položili.

Obuku je sprovodio tim trenera trenera Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije Dimitrije Gligorijević i Ivana Gvozdenović, a praktični deo obuke koji se odnosi na transfere i korišćenje ortopedskih pomagala sproveo je Jovan Mladenović.