Samostalan i ravnopravan život kroz pristupačnost za sve
jul 12. 2019.
Smederevo i okolina
jul 19. 2019.

Rezultati ankete o fizičkoj pristupačnosti grada Smedereva

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva ispitivao je stavove sugrađana i njihovo razumevanje pojma pristupačnosti. Ispitano je 100 stanovnika Smedereva, a rezultate ankete možete preuzeti na sledećem linku: ANKETA