Obilazak Nacionalnog parka „Đerdap“
4. oktobra 2021.
Pomoć najugroženijim članovima
1. novembra 2021.

Nedelja solidarnosti

O cerebralnoj paralizi malo se govori zbog čega su ljudi često zbunjeni i poistovećuju je najčešće sa mišićnom distrofijom, iako nisu slične, osim što dovode do pojave telesnog invaliditeta.
Cerebralna paraliza je stanje izazvano nepravilnim razvojem ili oštećenjem delova mozga i predstavlja grupu neuroloških poremećaja. Javlja se u toku trudnoće, na samom rođenju ili ranom detinjstvu i trajno utiče na kretanje, koordinaciju, držanje i ravnotežu.
Čest uzrok su infekcije mozga u vidu bakterijskog meningitisa ili virusni encefalitis, problemi sa protokom krvi u mozgu ili povrede glave. Uzroci mogu biti i kongenitalna oštećenja mozga, infekcije majke tokom trudnoće ili povrede fetusa.
Postoji više oblika cerebralne paralize.
Spastična cerebralna paraliza obuhvata tri tipa:
  • - Spastična hemiplegija/hemipareza - manifestuje na ruci ili i ruci i nozi na jednoj strani tela. Osobe sa ovim tipom mogu da hodaju, uglavnom na vrhovima prsiju zbog kraćih i tanjih tetiva. Razvoj govora je često odložen, inteligencija je očuvana
  • - Spastična diplegija / dipareza - manifestuje se na nogama, dok su gornji ekstremiteti manje zahvaćeni, ali se može javiti nespretnost. Obično su noge u obliku makazica pa za kretanje koriste štap, štake ili hodalice. Inteligencija je normalana
  • - Spastična kvadriplegija / kvadripareza – predstavlja najteži oblk cerebralne paralize i manifestuje se ukočenošću udova. Retko mogu da hodaju, a govor je otežan. Često su praćeni i intelektualnim invaliditetom. Kod ovih osoba često je javljaju epi napadi.
Diskinetički oblik cerebralne paralize karakteriše se hiperaktivnošću mišića što dovodi do nekontrolisanog grčenja ruku i nogu. Hipeaktivnošću zahvaćeni su i govorni organi. Inteligencija je uglavnom očuvana, ali je produkcija (izgovor) govora otežana.
Ataksična cerebralna paraliza utiče na preciznos pokreta, pa je kod osoba sa ovim tipom cerebralne paralize oštećena fina motorika. Teško im je da pišu, da zakopčaju dugmad i slično. Mogu da hodaju samostalno ili uz pridršavanje.
Mešovit oblik cerebralne paralize karakteriše se prisutnošću više gore navedenih oblika. Tako se može destiti da se na donjim ekstremitetima javi jedan, a na gornjim drugi tip cerebralne paralize.
Cerebralna paraliza kao stanje može uključivati: intelektualni invaliditet, epilepsiju, oštećenja sluha, oštećenja vida, poremećaje govora, usporen razvoj, deformitete kičme, inkontinenciju, teškoće u učenju, kontrakture...
Cerebralna paraliza ne utiče samo na osobu koja je ima, već i na čitavu porodicu. Bebe i deca sa cerebralnom paralizom veći deo detinjstva provode na terapijama, tretmanima i operacijama koje su neophodne da bi stanje imalo što manje neželjenih posledica. Upravo zbog toga, jedan član porodice (najčešće majka) potpuno se posvećuje detetu i u takvoj situaciji nije u mogućnosti da radi. Drugi roditelj radi i više nego što rade drugi kako bi nadomestio bar deo zarade koja nedostaje. Zato ove porodice uglavnom imaju finansijskih i egzistencijalnih problema, suočavaju se sa velikim pritiscima, poteškoćama što se odražava i njihovo psihičko zdravlje.
Deci sa cerebralnom i dečijom paralizom otežano je školovanje jer je većina škola nepristupačno (nema adekvatnih rampi, toaleta, asistivne tehnologije) te, ako i završe školu, teško dolaze do posla. Zbog nedovoljne podrške zajednice, ove porodice zaista žive na rubu siromaštva, a život se svodi na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, jer za socijalne potrebe – odlaske do restorana, kafića, bioskopa, na letovanje, zimovanje i druga mesta, nemaju dovoljno novčanih sredstava.
Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva upravo zbog toga nastoji da pomogne ovim porodicama različitim vidovima i programima podrške, ali i psihološkim radionicama kako bi se unapredio psihički život i članova i njihovim porodica.
Ovogodišnja centralna manifestacija povodom „Nedelje solidarnosti sa osobama sa cerebralnom i dečijom paralizom“ održana je 06. i 07. oktobra u Titelu. Tokom ove manifestacije nastoji se da se ukaže na probleme sa kojima se osobe sa cerebralnom paralizom susreću u svakodnevnom životu.