Tradicionalni medicinski pregled
8. decembra 2016.
Konferencija Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo
22. decembra 2016.

Moja prava i pristupačnost

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava (10. decembar) i Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom (3.decembar) Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva organizivao je 2 okrugla stola – Moja prava i Pristupačnost. Oba okrugla stola održana su 10. decembra u prostorijama Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo.

Na okruglom stolu Moja prava govorilo se o pravima svih ljudi, a poseban akcenat je stavljen na prava osoba sa invaliditetom, među kojima je i pravo da žive u pristupačnom okruženju.

Zaključeno je da su zakonska rešenja dobra, ali da se u praksi ne primenjuju, kao i da u našem gradu postoji veliki problem koji se ogleda u nepristupačnim institucijama koje su osobama sa invaliditetom važne i u kojima one ostvaruju svoja prava.