„Svi smo jedanko vredni“ – Svetski dan osoba sa cerebralnom paralizom
6. oktobra 2023.
Kamp „Kreativni“
20. oktobra 2023.

Projekat „Mens sana in corpore sano“

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva otpočelo je realizaciju projekta „Mens sana in corpore sano“. Ovaj projekat se realizuje u okviru programa „PRO – Lokalno upravaljanje za ljude i prirodu, koji zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji – UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske. Više o programu možete saznati na sajtu https://www.pro.org.rs/ .

Prilikom izrade Strategije razvoja socijalne zaštite grada Smedereva za period od 2023-2027. godine, ispitivane su potrebe osoba sa invaliditetom za različitim beneficijama i uslugama. Kako u našem gradu postoji razvijen sistem usluga socijalne zaštite kod kojih se broj korisnika iz godine u godinu uvećava, utvrdili smo da nedostaje usluga koja je ranije postojala pod nazivom „Mobilni tim fizioterapeuta“, a u okviru koje se pružala usluga fizikalne terapije određenom broju osoba sa invaliditetom. Na žalost, ova usluga nije opstala, a zbog velike potrebe za istom, Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva pokazalo je želju da pokuša da uslugu uvrsti u sistem, ali da uslovi korišćenja i dostupnost usluge budu drugačiji.  Projekat ima multisektorski pristup i umrežava ustanove socijalne i zdravstvene zaštite.

Ideja o ovom projektu pojavila se za vreme pandemije virusa COVID-19, jer je tada veliki broj naših članova imao ozbiljne posledice koje su nastale usled ograničenog kretanja. Od tada, mišići su im poprilično atrofirali zbog čega im je kretanje otežano i trpe bolove i jače spazme, a sve to, osim na fizičko stanje, održava se i na psihičko stanje jer su ograničenja veća nego u periodu pre pandemije. To sve izaziva i nervozu, nezadovoljsto, potištenost. Iz tog razloga smo, prevedeno na srpski jezik, projekat nazvali „U zdravom telu, zdrav duh“.

Projekat „Mens sana in corpore sano“ ima za cilj da se osobama sa invaliditetom omogući individualna fizikalna terapija kako bi se poboljšalo njihovo fizičko stanje  i omogućilo im se da budu što samostalnije u kretanju i zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, a to će sve zajedno imati pozitivno delovanje i na psihičko zdravlje korisnika. Fizikalna terapija će biti potpuno besplatna za korisnike usluga.

Prilikom odabira grupe koja će korisiti uslugu vodili smo se činjenicama da pravo na medicinsku rehabilitaciju u centrima namenjenim za to nije omogućeno svim osobama sa invaliditetom, kao i da nisu sve osobe sa invaliditetom istih finansijskih mogućnosti, te da ne mogu sebi priuštiti fizikalnu terapiju. Opšta bolnica „Sveti Luka“ izlazi maksimalno u susret svim građanima Smedereva, ali su kapaciteti, u odnosu na potrebe, mali i svedeni na prioritete.

Ko mogu biti korisnici usluge fizikalne terapije u okviru projekta „Mens sana in corpore sano“ ?

Usluga je prevashodno namenjena deci, mladima i odraslima sa posledicama cerebralne paralize, ali i osobama obolelim od multiple skleroze i mišićne distrofije, pod uslovom da se kreću samostalno, uz podršku druge osobe ili uz pomoć hodalice, štapa ili štaka. Pored ovog uslova, korisnici moraju zadovoljiti i uslov da nemaju nikakva primanja ili da mesečna primanja ne prelaze 30.000 dinara. Prednost će imati osobe koje žive same ili u nekompletnim porodicama. Kada su u pitanju deca sa invaliditetom, kriterijum koji se tiče primanja neće biti od važnosti.

Korisnici će biti izabrani po osnovu konkursa koji će biti raspisan sve do kraja maja 2024. godine.

Na koji način će se odvijati usluga?

Uslugom će biti obuhvaćeno najmanje 30 korisnika. Svi korisnici će biti podeljeni u 3 grupe od po 10 korisnika.  Prva grupa korisnika terapiju će imati tokom prva 3 meseca realizacije projekta (od decembra do februara), druga grupa tokom naredna 3 meseca (od marta do kraja maja) i treća grupa korisnika u poslednja 3 meseca (od jula do kraja septembra). Tempo i vrstu terapije odrediće fizioterapeut i doktor specijalista fizikalne medicine. Svaki korisnik će dobiti do 24 terapije tokom ciklusa u okviru kog će koristiti uslugu.

Usluga će se pružati u ordinaciji fizioterapeuta i troškovi dolaska na terapiju i odlaska su jedini troškovi koje će korisnici snositi.

Šta očekujemo od projekta?

Pored benefita koji će korisnici usluge imati, očekujemo da će projekat opravdati svoju svrhu i da ćemo tokom implementacije projekta uspeti da podignemo svest javnosti i donosioca odluka o važnosti i značaju ove usluge i na taj način uspeti da uključimo uslugu u sistem i obezbedimo sredstva da se usluga kontinuirano realizuje. Takođe, očekujemo da tokom projekta pronađemo i najidealniji način realizacije usluge, budući da je Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva po prvi put realizuje.

Partner na realizaciji projekta je Opšta bolnica „Sveti Luka“ Smederevo.

Vrednost projekta „Mens sana in corpore sano“ je 12.960 USD, a period implementacije od 6. oktobra 2023 – 6.oktobra 2024. godine.