Putovanje kroz Jagodinu
21 septembra. 2018.
Prodajna izložba radova
7 oktobra. 2018.

Međunaroni dan gluvih

Međunarodni dan gluvih je obeležen 27.09.2018. godine svečanom Akademijom čiji je domaćin bilo Valjevo. Na Akademiji je ukazano na probleme sa kojima se gluve i nagluve osobe suočavaju u svakodnevnom životu, sa posebnim akcentom na probleme koji postoje u obrazovanju.
Pored predstavnika Saveza gluvih i nagluvih Srbije, govorio je i državni sekretar MRZBSP, a ceo program bio je propraćen kulturno – umetničkim stvaralaštvom. Pristuni su bili predstvanici organizacija gluvih i nagluvih iz cele Srbije, među kojima su bili i predstavnici Gradske organizacije gluvih i nagluvih Smederevo.