Putovanje kroz Jagodinu
21. septembra 2018.
Prodajna izložba radova
7. oktobra 2018.

Međunaroni dan gluvih

Međunarodni dan gluvih je obeležen 27.09.2018. godine svečanom Akademijom čiji je domaćin bilo Valjevo. Na Akademiji je ukazano na probleme sa kojima se gluve i nagluve osobe suočavaju u svakodnevnom životu, sa posebnim akcentom na probleme koji postoje u obrazovanju.
Pored predstavnika Saveza gluvih i nagluvih Srbije, govorio je i državni sekretar MRZBSP, a ceo program bio je propraćen kulturno – umetničkim stvaralaštvom. Pristuni su bili predstvanici organizacija gluvih i nagluvih iz cele Srbije, među kojima su bili i predstavnici Gradske organizacije gluvih i nagluvih Smederevo.