Osmomartovska humanitarna izložba
8. marta 2023.
Prvo kolo lige u streljaštvu
29. marta 2023.

Međunarodni dan zena

Međunarodni dan žena obeležava se od 1909. godine. Nastao je kao dan borbe za ravnopravnost između žena i muškaraca, dan kada su žene ustale i suprotstavile se sistemu, kako bi bolje živele. Zvanične boje Međunarodnog dana žena su bela, ljubičasta i zelena. Bela simbolizuje čistotu, ljubičasta označava dostojanstvo, a zelena nadu.

 

Žene sa invaliditetom dvostruko su diskriminisane – i kao osobe ženskog pola i osobe sa invaliditetom. Njihov položaj još uvek je težak, svakodnevno su izložene predrasudama i pogrešnim stavovima sredine. Iako se poslednjih godina mnogo govori o rodnoj ravnopravnosti, još uvek žene sa invaliditetom imaju podređenu ulogu čak i u organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom. U Smederevu deluje čak 24 organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom, a žene sa invaliditetom predsednice su samo u 3 organizacije. U Upravnim i Izvršnim odborima su zastupljenije, ali i dalje u manjem procentu u odnosu na muškarce.

 

Iako je nekada ovaj praznik obeležavan protestima i javnim okupljanjima kojima je ukazivano na važnost borbe za ravnopravnost u pravima, u većini zemalja danas se obeležava kupovinom prigodnih poklona.

 

Mi, kao predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, smatramo da su žene sa invaliditetom u veoma teškom položaju i da se on može promeniti isključivo razvijanjem programa za jačanje upravljačkih kapaciteta žena i podsticanjem da preuzmu liderske pozicije. Takođe smo svesni da na njih retko ko misli i da su porodice u kojima žive u velikoj meri siromašne, tako da svaki znak pažnje njima izmami osmeh.

 

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Smederevo i Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva su za najaktivnije članice organizovali proslavu Međunarodnog dana žena u restoranu „Vinceia”. CDP Smederevo obezbedilo je 22 vaučera u vrednosti od po 3.000,00 dinara članicama koje nisu bile u moguđnosti da dođu na proslavu. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva je takođe obezebedio vaučere u istoj vrednosti za svoje članice i personalne asistentkinje.