Informacije o roku važenja parking kartica za OSI za 2021.godinu
18. februara 2022.
Personalna asistencija za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva
7. aprila 2022.

Međunarodni dan žena

Međunarodni dan žena

Međunarodni dan žena obeležava se od 1909. godine. Nastao je kao dan borbe za ravnopravnost između žena i muškaraca, dan kada su žene ustale i suprotstavile se sistemu, kako bi bolje živele. Zvanične boje Međunarodnog dana žena su bela, ljubičasta i zelena. Bela simbolizuje čistotu, ljubičasta označava dostojanstvo, a zelena nadu.

Žene sa invaliditetom dvostruko su diskriminisane – i kao osobe ženskog pola i osobe sa invaliditetom. Njihov položaj još uvek je težak, svakodnevno su izložene predrasudama i pogrešnim stavovima sredine. Iako se poslednjih godina mnogo govori o rodnoj ravnopravnosti, još uvek žene sa invaliditetom imaju podređenu ulogu čak i u organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom. U Smederevu deluje čak 24 organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom, a žene sa invaliditetom predsednice su samo u 3 organizacije. U Upravnim i Izvršnim odborima su zastupljenije, ali i dalje u manjem procentu u odnosu na muškarce.

Iako je nekada ovaj praznik obeležavan protestima i javnim okupljanjima kojima je ukazivano na važnost borbe za ravnopravnost u pravima, u većini zemalja danas se obeležava kupovinom prigodnih poklona.

Mi, kao predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, smatramo da su žene sa invaliditetom u veoma teškom položaju i da se on može promeniti isključivo razvijanjem programa za jačanje upravljačkih kapaciteta žena i podsticanjem da preuzmu liderske pozicije. Takođe smo svesni da na njih retko ko misli i da su porodice u kojima žive u velikoj meri siromašne, tako da svaki znak pažnje njima izmami osmeh.

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva i Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva su za aktivne članice obezbedili poklon vaučere za kupovinu u „DM drogeriji“, a za članice Gradske organizacije gluvih i nagluvih Smederevo obezbeđeni su vredni kozmetički setovi.