Informacije o roku važenja parking kartica za OSI za 2021.godinu
18 februara. 2022.
Personalna asistencija za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva
7 aprila. 2022.

Međunarodni dan žena

Međunarodni dan žena

Međunarodni dan žena obeležava se od 1909. godine. Nastao je kao dan borbe za ravnopravnost između žena i muškaraca, dan kada su žene ustale i suprotstavile se sistemu, kako bi bolje živele. Zvanične boje Međunarodnog dana žena su bela, ljubičasta i zelena. Bela simbolizuje čistotu, ljubičasta označava dostojanstvo, a zelena nadu.

Žene sa invaliditetom dvostruko su diskriminisane – i kao osobe ženskog pola i osobe sa invaliditetom. Njihov položaj još uvek je težak, svakodnevno su izložene predrasudama i pogrešnim stavovima sredine. Iako se poslednjih godina mnogo govori o rodnoj ravnopravnosti, još uvek žene sa invaliditetom imaju podređenu ulogu čak i u organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom. U Smederevu deluje čak 24 organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom, a žene sa invaliditetom predsednice su samo u 3 organizacije. U Upravnim i Izvršnim odborima su zastupljenije, ali i dalje u manjem procentu u odnosu na muškarce.

Iako je nekada ovaj praznik obeležavan protestima i javnim okupljanjima kojima je ukazivano na važnost borbe za ravnopravnost u pravima, u većini zemalja danas se obeležava kupovinom prigodnih poklona.

Mi, kao predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, smatramo da su žene sa invaliditetom u veoma teškom položaju i da se on može promeniti isključivo razvijanjem programa za jačanje upravljačkih kapaciteta žena i podsticanjem da preuzmu liderske pozicije. Takođe smo svesni da na njih retko ko misli i da su porodice u kojima žive u velikoj meri siromašne, tako da svaki znak pažnje njima izmami osmeh.

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva i Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva su za aktivne članice obezbedili poklon vaučere za kupovinu u „DM drogeriji“, a za članice Gradske organizacije gluvih i nagluvih Smederevo obezbeđeni su vredni kozmetički setovi.