Podrška učenicima sa invaliditetom u savladavanju školskog programa
31. januara 2019.
Prevodilački servis za znakovni jezik
1. februara 2019.

Logopedske radionice

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Smederevo i Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva sprovode Logopedsku radionicu za svoje najmlađe članove već 4 godine.
Dipl. defektolog – logoped sprovodi radionicu u cilju što boljeg razvoja govorno – jezičkih sposobnosti i komunikacijskih veština. Korisnici ovih radionica uglavnom su deca sa ugrađenim kohlearnim implantom.

Radionica se izvodi u prostorijama Družine sveznanja i Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija i potpuno su besplatne za one koji ih koriste.