Konkurs za izbor korisnika usluge personalne asistencije
5. marta 2019.
Znak pažnje za žene sa cerebralnom i dečijom paralizom
8. marta 2019.

Konkurs za izbor korisnika usluge Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva raspisuje Konkurs za izbor 10 korisnika usluge Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva.

Usluga Pomoć u kući dostupna je deci, odraslim i starijim osobama sa invaliditetom koje imaju ograničenja fizičkih i psihičkih sposobnosti, usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora, pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa.
Usluga pomoć u kući za osobe sa invaliditetom dostupna je osobama koje su ostvarile pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ili pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, bez obzira na uzrast.

Dodatni kriterijumi su procena o porodičnoj situaciji i korišćenje drugih usluga socijalne zaštite. Prednost će imati osobe koje žive same ili u sopstvenoj ili široj porodici čiji članovi nisu više u mogućnosti da im pomognu u aktivnostima svakodnevnog života (stari roditelji i/ili partneri, zaposleni roditelji i/ili partneri i sl.). Takođe će se u obzir uzimati i finansijska situacija korisnika i članova porodice. Prednost pri uključivanju u uslugu imaće korisnici koji ne koriste nijednu drugu uslugu socijalne zaštite (personalna asistencija, dnevni boravak, stanovanje uz podršku, domski smeštaj i sl.).

Korišćenje usluge podrazumeva finansijsku participaciju koja će biti određena za svakog korisnika pojedinačno u zavisnosti od broja sati korišćenja usluga i visine ostvarenog prava na dodatan za negu i pomoć drugog lica, odnosno uvećanog dodatka za negu i pomoć drugog lica i visine troškova prevoza zaposlene domaćice. Najniže cena participacije u usluzi će biti 1.600,00 dinara.

Zainteresovani se moraju prijaviti Centru za socijalni rad u Smederevu i podneti sledeću dokumentaciju:

– Fotokopiju lične karte
– Rešenje o ostvarenom pravu na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć shodno Zakonu o socijalnoj zaštiti
– Fotokopija nalaza lekara na kojoj je upisana dijagnoza/vrsta invalidnosti (ne mora nov)
– Potvrda o primanjima (poslednji ček od penzije, potvrda o visini zarade)

Molimo sve zainteresovane potencijalne korisnike da se odmah po podnošenju prijave Centru za socijalni rad Smederevo, prijave i Društvu za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva (Dine Mančića 1, Smederevo) radi brže obrade zahteva u periodu od 11 – 16 časova svakog radnog dana.

Konkurs će trajati do 12.03.2019. godine. Naknadno pristigle prijave će takođe biti razmatrane do popune mesta, a ukoliko ne bude mesta a ispunjavaju sve uslove, biće na Listi čekanja, dok se ne ukaže mogućnost da se uključe u uslugu.

Dokument koji je potrebno popuniti možete preuzeti na sledećem linku: Zahtev za koriscenje usluge pomoc u kuci